fbpx

“พล.อ.ประวิตร” ขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำ

สำนักข่าวไทย 24 พ.ย.- “พล.อ.ประวิตร” ย้ำหน่วยงานรัฐบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค เกษตร พอเพียง ต่อเนื่อง ระยะยาว


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 พ.ย.2563 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานบูรณาการหน่วยงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พร้อมเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการคาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศ เร่งรัดมาตรการเตรียมการรองรับภัยแล้งปี 2563/64 รวมถึงการติดตามความก้าวหน้างบกลางปี 2563 พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ กนอช. พร้อมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กับผู้ว่าราชการจังหวัดเสี่ยงได้รับผลกระทบปัญหาขาดแคลนน้ำ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต

พลเอกประวิตร กล่าวว่า นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรน้ำของประเทศในปีงบประมาณ 2564 รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องน้ำอย่างต่อเนื่อง ทั้งแผนระยะเร่งด่วนตามที่รัฐบาลได้อนุมัติงบกลางในปี 2563 เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งและเก็บกักน้ำในฤดูฝนที่ผ่านมา โดยได้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผน รวมถึงการวางโครงสร้างการบริหารจัดการน้ำของประเทศในระยะยาวควบคู่กัน ซึ่งจากการรายงานผลการดำเนินงานด้านน้ำปีที่ผ่านมา ทุกหน่วยงานได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นผลสำเร็จที่น่าพอใจ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเตรียมการรับมือในช่วงฤดูแล้ง ได้มอบหมายทุกหน่วยติดตามประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดพื้นที่เป้าหมายเฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค เกษตรต่อเนื่อง และไม้ผลเศรษฐกิจ เพื่อพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันที โดยให้ สทนช. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนจัดสรรน้ำและแหล่งน้ำสำรองให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน รวมถึงกำหนดแนวทาง และมาตรการในการแก้ไขปัญหาหน่วยงานต้องบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน เพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้มีความรุนแรง ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการบริหารจัดการน้ำ และ 9 มาตรการรับมือฤดูแล้งปี 2563/64 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ หากพบว่ามีโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก็ให้เร่งเสนอขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมโดยเฉพาะโครงการที่ท้องถิ่นมีความต้องการ. อย่างไรก็ตาม นอกจากแผนบริหารจัดการน้ำตามฤดูกาลแล้ว สทนช.ต้องเป็นกลไกเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนแผนงานโครงการสำคัญให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทน้ำ 20 ปีให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อรายงานคณะกรรมการทรัพยากน้ำแห่งชาติ (กนช.) ทราบเป็นระยะๆ โดยให้ สทนช.ร่วมกับ สำนักงบประมาณกำหนดแนวทางให้สามารถจำแนกแผนงานโครงการด้านน้ำในทุกมิติงบประมาณ ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามแนวทางที่ กนช.กำหนด สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจกับประชาชน ให้ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำรวมถึงการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ไปในทิศทางเดียวกันให้ประชาชนทราบด้วย


รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้สั่งการให้หน่วยงานภายใต้ กอนช.ติดตามสภาพอากาศ แนวโน้มปริมาณฝนและพายุที่อาจจะเข้าสู่บริเวณภาคใต้ ซึ่งพบว่าปรากฏการณ์ลานีญ่ายังมีอิทธิพลในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นกัน จึงอาจจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักได้ โดยเฉพาะ 3 ลุ่มน้ำหลัก ได้แก่ ลุ่มน้ำสงขลา ลุ่มน้ำปัตตานี และลุ่มน้ำตาปี ซึ่งเบื้องต้น กอนช.ได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเป็นรายตำบล และแจ้งเตือนหน่วยงานในระดับพื้นที่เตรียมการรับมืออทุกภัยภาคใต้ไว้ล่วงหน้าแล้ว มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ การอพยพ แก้ไชปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ เครื่องจักรเครื่องมือเพื่อพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดภัยไว้เช่นกัน ขณะเดียวกัน รองนายกฯยังได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการรับมือสถานการณ์น้ำน้อยในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน อีสานตอนบน และภาคกลาง เพื่อบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ในช่วงฤดูแล้งปี 2563/64 นี้ให้เป็นไปตามแผน.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

สนง.สลากฯ ขออภัยสลากฯ งวด 16 ธ.ค.2564 จำนวน 40 ฉบับ พิมพ์เลขไม่ตรงช่อง

สำนักงานสลากฯ ขออภัย สลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธันวาคม 2564 จำนวน 40 ฉบับ พิมพ์ตัวเลขไม่ตรงช่อง ยืนยันสามารถขึ้นเงินได้ปกติ

หนุ่มซิ่งฟอร์จูนเนอร์ชนรถ จยย. คนขับเสียชีวิต

หนุ่มซิ่งฟอร์จูนเนอร์ชนรถ จยย. คนขับเสียชีวิตคาถนน ส่วนคนขับฟอร์จูนเนอร์ไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ แต่มีพลเมืองดีพบเห็นเดินอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ ห่างจากที่เกิดเหตุ 500 เมตร

เครื่องบิน F5 ตกกลางทุ่ง

เครื่องบิน F5 ตกกลางทุ่ง จ.ลพบุรี นักบินดีดตัวทัน บาดเจ็บ

เครื่องบิน F5 ฝึกบินมาจากอุดรธานี ตกในพื้นที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี นักบินดีดตัวออกมาได้ทัน ได้รับบาดเจ็บ

นพ.ทวี เผย “โอไมครอน” มาแน่ เร่งฉีดวัคซีนกลุ่มที่เหลือ

ที่ปรึกษา สธ. แนะคนไทยเข้าใจสถานการณ์ โอไมครอนมาแน่ มาตรการต่างๆ แค่ชะลอโรค ย้ำระหว่างนี้ต้องเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มที่เหลืออีก 10 ล้านคน ลั่นโอไมครอนแพร่เร็วกว่าเดลตา แม้ตอนนี้ไม่แรงกว่า แต่คนไม่ฉีดวัคซีนรุนแรงแน่

ข่าวแนะนำ

ไทยตอนบนอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง

กรมอุตุฯ รายงานภาคเหนือ อีสาน อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาฯ ภาคกลาง และตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาฯ กรุงเทพฯ และปริมณฑล อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 19-20 องศาฯ ส่วนอ่าวไทยคลื่นลมมีกำลังปานกลาง

สธ.กำชับ 7 จังหวัดอัตราครองเตียงสูงให้เตรียมเตียงเพิ่มขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข เผยขณะนี้มีเตียงดูแลผู้ป่วยโควิดเกือบ 2 แสนเตียง ใช้ประมาณ 28% ยังมีเตียงว่างเพียงพอรองรับ และหากมีการระบาด พร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม Community Isolation และฮอสปิเทลรองรับ ย้ำ 7 จังหวัดที่การติดเชื้อรายวันสูง ใช้เตียงสีเหลืองและสีแดงมากกว่า 70% ให้เตรียมเตียงรองรับเพิ่มขึ้น

เครื่องบิน F5 ตกกลางทุ่ง

เครื่องบิน F5 ตกกลางทุ่ง จ.ลพบุรี นักบินดีดตัวทัน บาดเจ็บ

เครื่องบิน F5 ฝึกบินมาจากอุดรธานี ตกในพื้นที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี นักบินดีดตัวออกมาได้ทัน ได้รับบาดเจ็บ