fbpx

ย้ำความสำเร็จจัดการน้ำ ส่งผลปี 64/65 ไม่มีประกาศภัยแล้ง

โฆษกรัฐบาล ย้ำความสำเร็จบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ แก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง เพิ่มเก็บกักน้ำอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอทั่วถึงทุกพื้นที่ ส่งผลปี 2564/65 ไม่มีการประกาศภัยแล้ง

“พล.อ.ประวิตร” ขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำ

สำนักข่าวไทย 24 พ.ย.- “พล.อ.ประวิตร” ย้ำหน่วยงานรัฐบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค เกษตร พอเพียง ต่อเนื่อง ระยะยาว เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 พ.ย.2563 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานบูรณาการหน่วยงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พร้อมเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการคาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศ เร่งรัดมาตรการเตรียมการรองรับภัยแล้งปี 2563/64 รวมถึงการติดตามความก้าวหน้างบกลางปี 2563 พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ กนอช. พร้อมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กับผู้ว่าราชการจังหวัดเสี่ยงได้รับผลกระทบปัญหาขาดแคลนน้ำ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต พลเอกประวิตร กล่าวว่า นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรน้ำของประเทศในปีงบประมาณ 2564 รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องน้ำอย่างต่อเนื่อง ทั้งแผนระยะเร่งด่วนตามที่รัฐบาลได้อนุมัติงบกลางในปี 2563 เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งและเก็บกักน้ำในฤดูฝนที่ผ่านมา โดยได้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผน รวมถึงการวางโครงสร้างการบริหารจัดการน้ำของประเทศในระยะยาวควบคู่กัน ซึ่งจากการรายงานผลการดำเนินงานด้านน้ำปีที่ผ่านมา ทุกหน่วยงานได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นผลสำเร็จที่น่าพอใจ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเตรียมการรับมือในช่วงฤดูแล้ง ได้มอบหมายทุกหน่วยติดตามประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดพื้นที่เป้าหมายเฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค […]

รัฐบาลรุกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค

กทม.28 ต.ค.-“พล.อ.ประวิตร” รองนายกฯ สั่งเร่งช่วยประชาชน แก้น้ำท่วม น้ำแล้ง ตั้งอนุกรรมการฯน้ำรายภาค ลงพื้นที่เร่งด่วน วันนี้ (28 ต.ค.) พล.อ.สุชาติ ผ่องพุฒิ ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคกลาง ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายธวัชชัย ใบเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 2 (สทนช.ภาค 2) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยกรมชลประทาน กรมการทหารช่าง กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะกรรมการลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้อง (เจ้าพระยา ท่าจีน ประจวบคีรีขันธ์ ป่าสัก เพชรบุรี แม่กลอง สะแกกรัง) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ สทนช. ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ […]

“พล.อ.ประวิตร” ดันแผนแม่บทขับเคลื่อนแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นระบบ

“พล.อ.ประวิตร” ดันแผนแม่บทบริหารน้ำ เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างเป็นระบบ ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน

“พล.อ.ประวิตร” เร่งดันแผนเพิ่มการผลิตน้ำอุปโภคบริโภคแก้แล้ง

“พล.อ.ประวิตร” ประชุมแผนบริหารจัดการน้ำรับสถานการณ์ภัยแล้ง เร่งขับเคลื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพน้ำอุปโภคบริโภคเต็มที่ พร้อมย้ำการช่วยเหลือประชาชนต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

เร่งสืบหา! อ้างเป็น จนท.ทรัพยากรน้ำเรียกค่าขุดบ่อบาดาลช่วยแล้ง

“อาคม แย้มนวล” นายอำเภอลานสัก เร่งรายงานผู้ว่าฯ อุทัยธานี หลังลงพื้นที่ตำบลระบำหาข้อมูลบุคคลอ้างเป็น จนท.ทรัพยากรน้ำบาดาลเรียกเงินค่าขุดเจาะบ่อช่วยภัยแล้ง ชาวบ้านหลงเชื่อหลายราย พบพิรุธมีทั้งเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บและทำขึ้นเอง ซ้ำยังอ้างกรมฯ มีงบเยอะถึง 6,000 ล้านบาท

มอบ กปภ.จัดทำแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

พล.อ.ประวิตร ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เร่งปฏิบัติการเพิ่มแหล่งน้ำและน้ำให้เพียงพอกับความต้องการในอนาคตมอบหมาย การประปาส่วนภูมิภาค จัดทำรายละเอียด แผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของประชาชนในอีก10 ปีข้างหน้า

“พล.อ.ประวิตร” หนุนกฎหมายบริหารทรัพยากรน้ำระดับนานาชาติ

“พล.อ.ประวิตร” หนุนกฎหมายบริหารทรัพยากรน้ำระดับนานาชาติ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เรืองไกรจี้นายกฯ ตรวจสอบการขอใช้น้ำในกิจการฟาร์มไก่ปารีณา

“เรืองไกร” เรียกร้องนายกฯ ตรวจสอบการขอใช้น้ำในกิจการฟาร์มไก่ของ “ปารีณา” ว่าผิดพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำหรือไม่ ระบุอาจเข้าข่ายการใช้น้ำสาธารณะเพื่ออุตสาหกรรม และเตรียมขอข้อมูลแรงงานที่ทำงานในบริษัทปารีณาต่อกระทรวงแรงงาน

พล.อ.ประวิตรประชุมขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่

พล.อ.ประวิตร”ประชุมขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ วางแผนใช้น้ำ 20 ปี หนุนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ รองรับ ECC

รัฐบาลจัดเสวนาบริหารจัดการน้ำ 4 มิ.ย.

นายกฯ เผย รัฐบาลเตรียมจัดงานเสวนา การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ 4 มิ.ย. ชี้แจงผลการบริหารจัดการน้ำที่เป็นรูปธรรม และดีกว่ารัฐบาลที่ผ่านมา

เตรียมปรับแผนน้ำระยะ 20 ปี ให้สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ

“พล.อ.ฉัตรชัย” เผยรัฐบาลเตรียมปรับแผนน้ำระยะ 20 ปีเพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

1 2