fbpx

เชฟรอนประเทศไทยแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารคนใหม่

กรุงเทพฯ 5 พ.ค.-บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ประกาศแต่งตั้งนายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธานกรรมการบริหารคนใหม่ ต่อจากนายไพโรจน์ กวียานันท์ ซึ่งเกษียณอายุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ผลักดัน “ปฏิรูปการพัฒนาครู” อาเซียน

อาเซียน พร้อมดันโมเดล Teacher Development ครอบคลุมหลักสูตรพัฒนาทักษะวิชาชีพครู ยกความสำเร็จโครงการ Chevron Enjoy Science เป็นแบบอย่างเพื่อลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการศึกษา

ผนึกเครือข่ายนักวิจัยอาเซียนพัฒนาเยาวชนอาเซียนอย่างยั่งยืน

“SEAMEO STEM-ED” หรือศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับเชฟรอน จัดประชุมนักวิจัยระดับนานาชาติ เพื่อหาแนวทางพัฒนาสะเต็มศึกษา ผลักดันเชิงนโยบาย พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาเยาวชนอาเซียนที่พบว่าคุณภาพการศึกษาของต่ำกว่าเกณฑ์โลก

เชฟรอนฯ แจงร่วมมือส่งมอบแหล่งเอราวัณ

เชฟรอนฯ แจงร่วมมือส่งมอบแหล่งเอราวัณก่อนสิ้นสุดอายุสัมปทาน เม.ย. 65
คาด ปตท.สผ .สามารถเข้าสำรวจและวางแผนด้านเทคโนโลยีสนเทศในกลางเดือนมีนาคมนี้

เชฟรอนมอบเงินช่วยเหลือสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา ก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19

เชฟรอนมอบเงินช่วยเหลือสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา ก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19

“สนธิรัตน์” เผยสัญญาณดี หลังเชฟรอนระงับฟ้องอนุญาโตฯ กรณีค่ารื้อถอน

รมว.พลังงานเผยเชฟรอนระงับฟ้องอนุญาโตฯ กรณีค่ารื้อถอนเป็นสัญญาณที่ดี นำไปสู่การเจรจาหาทางออกร่วมกัน

บางจากฯ – คาลเท็กซ์ เน้นกิจกรรมเพื่อความยั่งยืน

บางจากฯร่วมมือกรมป่าไม้ เชิญชวนนำแก้วเครื่องดื่มย่อยสลายได้ที่บริโภคแล้วมาเพาะกล้าไม้ ทดแทนการใช้พลาสติก

รื้อถอนขาแท่นปิโตรเลียมนำเป็น”ปะการังเทียม”

กรุงเทพฯ 1 พ.ค.- เชฟรอนฯร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานวิชาการ ศึกษาโครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมไปจัดวางเป็นปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล บริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 2 3