fbpx

อรรถวิชช์ยัน ปชป.ไม่มีความขัดแย้งภายในพรรค

“อรรถวิชช์”ยืนยันไม่มีความขัดแย้งภายในพรรคในการเลือกหัวหน้าพรรค เชื่อมั่นผู้นำคนใหม่จะนำจัดตั้งรัฐบาลได้

1 2 3