fbpx

เตรียมเสนอโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนต่อที่ประชุม ครม.พรุ่งนี้

รองนายกฯ เห็นชอบกับวิศวกรรมสถานให้จีนถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน พร้อมให้สมาคมวิชาชีพและมหาวิทยาลัยของรัฐกำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง เตรียมเสนอ ครม.พรุ่งนี้ (20 มิ.ย.)

เตรียมหารือสภาสถาปนิก-วิศวกรกรณีโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน

“วิษณุ” เตรียมหารือสภาสถาปนิกและสภาวิศวกรเรื่องข้อกังวลโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ส่วนข้อเสนอให้วิศวกรไทยมีส่วนร่วมกับวิศวกรจีน เป็นข้อเสนอที่ดี สามารถทำได้

1 2 3 4