fbpx

พม.คืบหน้าทุจริตเงินสงเคราะห์ฯจ.ขอนแก่น

พม.พบกรณีทุจริตเงินสงเคราะห์ฯ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น มีมูล ผิดวินัยร้ายแรง โทษถึงขั้นไล่ออก คกก.สอบสวนทางวินัยร้ายแรง กำลังพิจารณา