fbpx

ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าฝ้ายเข็นมือ จ.เชียงใหม่ | โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ อสมท ขอเชิญชวนร่วมสืบสานงานศิลปะวัฒนธรรมของชาติตามพระราชปณิทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่งเสริมผ้าไทยผ้าถิ่น ในโครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง พลิ้ว

ผ้าฝ้ายทอมือลายผ้าหลบ | โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว”

โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว” เป็นโครงการที่ ก.วัฒนธรรม ร่วมกับ บมจ.อสมท เชิญชวนคุณผู้ชมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย รณรงค์ให้ทุกคนสวมใส่ผ้าไทย

ผ้าฝ้ายทอมือ | โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว”

– กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ อสมท ขอเชิญชวนร่วมสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของชาติตามพระราชปณิทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่งเสริมผ้าไทยผ้าถิ่น ในโครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง พลิ้ว

ผ้าฝ้ายทอมือ “บ้านผาสิงห์”

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่นิยมหันมาสวมใส่ผ้าไทยกันมากขึ้น ขณะที่กลุ่มทอผ้าก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ที่อยากสวมใส่ผ้าไทยแต่ต้องการความทันสมัย อย่างกลุ่มทอผ้าในอุดรธานี พัฒนาลายผ้าให้สามารถใส่ได้ทุกวัย ทุกโอกาส คู่ไปกับการอนุรักษ์ลายผ้าโบราณ

บสย.หนุนผ้าฝ้ายทอมือกุฉินารายณ์จากรุ่นสู่รุ่น

สินค้าจากผ้าฝ้ายทอมือ ผลงานของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบัวขาว หมู่ 13 อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน โดยมี บสย.ร่วมสนับสนุน

1 2