fbpx

กระบี่ ภูเก็ต พัทยา เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว

หลังมีการผ่อนปรนระยะ 3 หลายจังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวอย่างกระบี่ ภูเก็ต และพัทยา เตรียมพร้อมมาตรการต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งการคัดกรอง จัดระเบียบจัดเตรียมสถานที่ ท่าเทียบเรือต่าง ๆ

กินข่าวร่วมโต๊ะ ฉากกั้นจำเป็นหรือไม่?

หลัง กทม.ประกาศผ่อนปรนระยะ 3 ให้หลายกิจกรรม และเพิ่มเติมความพิเศษให้อีกหลายกิจการ แต่ที่ได้รับความสนใจคือ ร้านอาหาร โดยอนุโลมให้นั่งรับประทานอาหารรวมโต๊ะกันได้ และที่หลายคนรอคอยคือ ร้านสามารถนำฉากกั้นออกได้

ทำสีผมหลังคลายล็อก เฟส 3

หลังมีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ให้ร้านเสริมสวยทำเคมีเช่น ดัด ยืด ทำสี ได้แล้ว ถือเป็นความหวังที่จะเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ และตัวชี้วัดว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจนี้ไปได้หรือไม่ แต่จากการลงพื้นที่สำรวจพบมีลูกค้าเข้าใช้บริการเคมีไม่คึกคักมากนัก

สถานีขนส่งโคราชคึกคัก หลังผ่อนปรนระยะ3

หลังมาตรการผ่อนปรนระยะ 3 ทำให้บรรยากาศการเดินทางกลับมาทำงานที่กรุงเทพมหานครเริ่มคึกคัก รวมทั้งงานทะเบียนราษฎร มีประชาชนและแรงงานมาติดต่อใช้บริการจำนวนมาก

ร้านนวดแผนไทย ดีใจได้กลับมาเปิดอีกครั้ง

หนึ่งในกิจการที่ให้กลับมาเปิดบริการอีกครั้ง ตามมาตรการผ่อนปรนระยะ 3 คือ ร้านนวดแผนไทยและสปา ซึ่งทั้งประเทศมีอยู่กว่า 15,000 แห่ง หมอนวดกว่า 200,000 คน ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีใจ และพร้อมปฏิบัติตามาตรการ

BIG STORY : ผ่อนปรนระยะ 3 ให้ 9 กิจกรรม-กิจการ

ศบค.พิจารณาผ่อนคลายกิจการ-กิจกรรม ระยะที่ 3 เน้นย้ำผู้ประกอบการและประชาชนเข้มงวดมาตรการคัดกรอง ลงทะเบียนเข้า-ออก ควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพ