fbpx

เผยวัคซีนสปุตนิก-วี มีประสิทธิภาพกันสายพันธุ์เดลตา 83%

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของรัสเซีย หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ สปุตนิก-วี มีประสิทธิภาพป้องกันเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลตาได้ร้อยละ 83 ซึ่งลดลงจากเดิมที่เคยระบุว่ามีประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละ 90 ในเดือนมิถุนายน

เผยวัคซีนของคิวบามีประสิทธิภาพป้องกันโควิด 91.2%

คิวบาเผยว่า วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของคิวบา หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ โซเบรานา 2 ซึ่งรวมถึงโซเบรานา พลัส ที่เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น มีประสิทธิภาพป้องกันโรคโควิดได้สูงถึงร้อยละ 91.2 ในการทดลองทางคลินิกระยะสุดท้าย

อิสราเอลเผยวัคซีนโควิดประสิทธิภาพลดลง

อิสราเอล เผยผลการศึกษาว่า วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพลดลงมาก และแพทย์ส่วนใหญ่เห็นว่า ควรฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิให้แก่กลุ่มเสี่ยงป่วยหนัก