fbpx

ส.ว.จี้รัฐเร่งจัดการม็อบละเมิดสถาบัน-ช่องส่องผี

ส.ว.ตั้งกระทู้เร่งรัฐบาลจัดการม็อบละเมิดสถาบัน หวั่นสร้างความแตกแยก เร่งควบคุมรายการผีทางทีวี สร้างความเชื่องมงาย บิดเบือนประวัติศาสตร์

เลขาสภาฯ ยัน 5 ส.ค.ห้องประชุมจันทราพร้อมใช้สำหรับประชุมวุฒิสภา

เลขาสภาฯ ยืนยัน 5 ส.ค.ห้องประชุมจันทราพร้อมใช้ประชุมวุฒิสภา ส่วนประชุมส.ส.ยังติดปัญหาเครื่องลงคะแนน ที่ติดตั้ง 350 ที่นั่ง ตามที่ออกแบบไว้ ไม่สามารถเพิ่มจำนวนเครื่องลงคะแนนได้ บริษัทซิโน-ไทย แจ้งการรับมอบพื้นที่ที่ยังไม่เสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้การประกันวินาศภัยทั้งหมดจากบริษัทซิโน-ไทยหมดไป สภาต้องรับผิดชอบเองหากเกิดอุบัติเหตุ

กษัตริย์กัมพูชาทรงขอให้วุฒิสภาปกป้องสิทธิมนุษยชน

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี กษัตริย์แห่งกัมพูชาทรงเรียกร้องให้บรรดาสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันปกป้องความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน

1 2