fbpx

PEA รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 จากสำนักงาน ป.ป.ช.

PEA รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส เป็นปีที่ 2 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ที่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พร้อมแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

ป.ป.ช.เดินหน้าไต่สวนทุจริตระบายข้าวจีทูจี ลอต 2

ป.ป.ช. สั่งไต่สวนเพิ่มเติมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคดีทุจริตการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ลอต 2 แม้ผู้ถูกไต่สวนจะหลบหนีหรือไม่อยู่ในประเทศก็ตาม

ป.ป.ช.ถกปัญหาสภามหาวิทยาลัยลาออก ปมยื่นบัญชีทรัพย์สิน

ที่ประชุม ป.ป.ช. หารือประเด็นผู้บริหารระดับสูงต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน ครอบคลุมถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยของรัฐ ทำให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยต่างๆที่มาจากภาคเอกชนขอลาออก

ป.ป.ช.เผยทายาทเจ้าของนาฬิกาหรู ให้ข้อมูลครบแล้ว

กรณีนาฬิกาหรูของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยขณะนี้ ทายาทเจ้าของนาฬิกาได้เข้าให้ข้อมูลต่อ ป.ป.ช.ครบแล้ว

เสนอตั้งอนุกรรมการไต่สวนโกงเงินคนจนเพิ่ม 24 จังหวัด

บอร์ด ป.ป.ท. ประชุมพิจารณาสำนวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง