fbpx

เปิดวอล์กอิน เด็กรับวัคซีนเข็มกระตุ้นก่อนเปิดเทอม 

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ เปิดให้เด็กนักเรียนที่ต้องการรับวัคซีน ขณะนี้สามารถวอล์กอิน โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า เข้ามาฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อได้เลย