fbpx

ซ้อมใหญ่ระบบประมวลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.

กทม.19 พ.ค.-กทม.ซ้อมเสมือนจริงระบบประมวลผลคะแนน พร้อมเต็ม 100% สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. แนะประชาชนออกมาใช้สิทธิได้ตั้งแต่ช่วงเช้า เตรียมระบบไฟสำรอง นับคะแนน รายงานผลโปร่งใส

นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการซ้อมการประมวลผลคะแนนและทดสอบระบบรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  จากนั้นร่วมแถลงข่าวความพร้อมในการประมวลผลคะแนนฯ ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง โดยภายในศูนย์ประมวลผล จะแบ่งโซนมีโต๊ะแยกสำหรับการส่งใบรายงานผลหลังนับคะแนนที่หน่วยแล้วเสร็จ แยกเป็นโซนแต่ละกลุ่มเขต พร้อมจอประมวลผล ขนาดใหญ่ 3 จอ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ยืนยันระบบประมวลด้วยระบบคอมพิวเตอร์  ให้ความมั่นใจได้ในเรื่องการโปร่งใส


ในการเลือกตั้งส.ก.และผู้ว่าฯกทม.ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 -17.00 น. กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้สนับสนุนการดำเนินการการเลือกตั้งฯ ด้านบุคลากรเพื่อสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 167,298 คน ประกอบด้วย กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 61,353 คน  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 13,634 คน  อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 13,634 คน  เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 405 คน ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร จำนวน 78,272 คน

ด้านวัสดุอุปกรณ์ หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน ป้ายกระดานสำหรับปิดประกาศหน้าที่เลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จะได้ตรวจรับวัสดุ อุปกรณ์ทั้งหมด ณ สำนักงานเขตเพื่อให้พร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งในวันถัดไป


การเตรียมการด้านสถานที่ กรุงเทพมหานคร โดย 50 สำนักงานเขต ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งเป็นหน่วยเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 6,817 หน่วย  แบ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ตั้งอยู่ในอาคาร 2,956 หน่วย และเป็นเต็นท์ 3,861 หน่วย จัดเตรียมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งระดับเขต สถานที่ประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง สถานที่เก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ ทั้งก่อนวันเลือกตั้ง และหลังวันเลือกตั้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน

สำหรับแนวทางการนับคะแนน และการรายงานผลคะแนนในการเลือกตั้งครั้งนี้ จะเป็นการนับคะแนนพร้อมกันทั้งในส่วนของผู้สมัครผู้ว่าฯ และ ส.ก. ณ หน่วยเลือกตั้ง แยกกระดานคะแนนผู้ว่าฯกับ ส.ก. ซึ่งได้กำชับให้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับการนับคะแนนที่มีโทนเสียงต่างกัน หรืออาจใช้ผู้นับคะแนนเป็นเพศหญิงและชาย  เพื่อป้องกันความสับสน เมื่อแต่ละหน่วยเลือกตั้งนับคะแนนแล้วเสร็จให้นำหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ พร้อมทั้งแบบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งมาส่งที่สำนักงานเขต โดยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลแต่ละเขตจะมีการบันทึกข้อมูลผลคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้งผ่านทางระบบประมวลผลคะแนน ซึ่งจะถูกส่งไปยังศูนย์ประมวลผลใหญ่ เพื่อรวบรวมและประมวลผลในภาพรวมของ 50 สำนักงานเขตที่ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ซึ่งกำหนดให้เป็นสถานที่ประมวลผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมระบบประมวลผลคะแนนเลือกตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว  พร้อมทั้งติดตั้งจอรายงานผลคะแนนให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้ติดตามบริเวณลานช้าง และโถงชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา  นอกจากนี้จะมีการแถลงข่าวรายงานผลคะแนนเป็นระยะโดย กกต.ทถ.


กทม. จนกระทั่งรวบรวมคะแนนเลือกตั้งแล้วเสร็จทุกหน่วยเลือกตั้ง จากนั้นจึงสรุปผลคะแนนเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลอย่างเป็นทางการต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้ตอบคำถามถึงข้อสงสัยต่างๆในวันเลือกตั้ง อาทิ  การมาลงคะแนน สำหรับผู้ที่มีอุณหภูมิเกิน37.5 องศา ในทุกหน่วยเลือกตั้ง จะจัดจุดลงคะแนนมีคูหาแยกต่างหากไว้  มีเจ้าหน้าที่แยกเพื่ออำนวยความสะดวกในการแสดงตน และเมื่อกาเสร็จเจ้าหน้าที่จะยกหีบไปให้หย่อนบัตร การประมวลผลมีการป้องกันระบบล่ม ติดตั้งเครื่องประมวลผลมีระบบสำรอง ไฟสำรอง  กรณีวันเลือกตั้งมีฝนตก หน่วยเลือกตั้งน้ำท่วม ขณะนี้ ได้สั่งให้ทุกเขตสำรวจหน่วยเลือกตั้ง ในช่วงนี้ที่อาจมีพายุเข้า ให้ทุกเขต ตรวจสอบอุปกรณ์ให้สมบูรณ์  มั่นใจฝนไม่กระทบจำนวนผู้มาใช้สิทธิ โดยแนะนำให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิตั้งแต่เช้า ครั้งนี้ขยายเวลาการลงคะแนน ถึง17.00 เพื่อให้วางแผนการเดินทางมาลงคะแนนได้

ส่วนกรณีช่วงใกล้ปิดหีบ หากมีประชาชนมารอใช้สิทธิใกล้เคียงกับช่วงเวลาปิดหีบ กฎหมายเลือกตั้งกำหนดไว้ชัดเจน  ว่าเมื่อมีผู้มาแสดงตนจนถึงเวลาปิดหีบ 17.00 จะตั้งแถวผู้ที่มาแสดงตนในเวลานั้นทันทั้งหมดก็จะอนุญาตให้เข้าไปใช้สิทธิได้  ทุกคนสามารถลงคะแนนได้จนเสร็จสิ้นทุกคนที่มาแสดงตนภายในเวลา17.00

กรณีพบการฉีกบัตรเลือกตั้ง ที่หน่วยจะมีตำรวจหน่วยละ2 คน เข้าไปดำเนินการ เจ้าหน้าที่หน่วย จะรายงานเข้าที่ศูนย์ประสานงานแต่ละเขต และรายงานเข้ามาที่ศูนย์ประมวลผลส่วนกลาง เช่นเดียวกันหากมีเหตุการณ์ไม่ปกติอื่นๆ ก็ต้องรายงานเข้ามาเพื่อทำบันทึก

ขอย้ำ ผู้ออกมาใช้สิทธิถ้าอยากเซลฟี่ทำได้แค่นอกจุดที่เลือกตั้งเท่านั้น  ห้ามถ่ายรูปบัตรในคูหา ผิดกฎหมายเลือกตั้ง ทั้งนี้ การนับบคะแนน คาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการไม่เกิน 24.00 น. ของวันที่22 พ.ค.65 โดยหลังปิดหีบ เตรียมการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งพร้อมกันทั้งเลือก ผู้ว่าฯกทม. และส.ก. คาดใช้เวลานับไม่ เกิน 1.30-2 ชม. แล้วเสร็จ  จากนั้นเจ้าหน้าที่นำผลคะแนนมาส่งที่ศูนย์ประมวลผลส่วนกลาง ที่กทม.2  .-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ระอุต่อเนื่องยันรุ่งสาง ทหารเมียนมายิงตอบโต้หนักใส่กะเหรี่ยง

ชายแดน จ.ตาก ยังระอุต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ ทหารกะเหรี่ยงเคเอ็นยูบุกยึดฐานทหารเมียนมา ก่อนถูกทหารเมียนมายิงอาวุธหนักตอบโต้ พร้อมส่งเครื่องบินรบทิ้งระเบิดใส่ ทำให้ทหารกะเหรี่ยงเคเอ็นยูได้รับบาดเจ็บหลายนาย

ยึดตู้เซฟ “เมธา ดารุมะซูชิ” ส่ง ปปง.ตรวจสอบ

ยึดตู้เซฟจากบ้านเมธา ผู้บริหารดารุมะ ซูชิ ในซอยเสรีวิลล่า 2 เขตประเวศ ส่ง ปปง. ตรวจสอบ พร้อมทรัพย์สินมีค่าอีก 13 รายการ

ผู้ว่าฯ กทม.รับ 6 ข้อเสนอ ปัญหารถไฟฟ้าสีเขียว ไปตรวจสอบ

สภาองค์กรของผู้บริโภค เสนอ 6 ข้อ ปัญหารถไฟฟ้าสีเขียว ขอยึดราคาเป็นธรรมเท่านั้น ด้านผู้ว่าฯ กทม.รับทุกข้อเสนอ ขอนำไปตรวจสอบว่าข้อใดทำได้หรือไม่อย่างไร ย้ำว่าจะมีคำตอบ ยึดหลักการถูกต้องในทุกข้อ

“หมอพรทิพย์” ลั่นผ้าขาวของปลอม – DNA เป็นของผู้ชาย

“หมอพรทิพย์” ยืนยันชัดผลตรวจหลักฐานผ้าขาวเปื้อนเลือดที่ “บังแจ็ค” อ้างเป็นของ “แตงโม” พบเลือดไม่ใช่ของผู้หญิง แถมผ้าน่าจะเป็นของปลอม แต่กลับมีประเด็นให้เกิดความแคลงใจอีก เพราะ ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ออกมาโต้ว่า ผลตรวจยังไม่ออก และไม่มีการยืนยันว่าเลือดเป็นของผู้ชาย

ข่าวแนะนำ

ดีเดย์นักโทษลอกท่อ กทม. แก้น้ำท่วม

วันนี้เป็นวันแรกของการปล่อยแถวนักโทษเด็ดขาดมาช่วยลอกท่อ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังใน กทม. โดยกรมราชทัณฑ์ส่งนักโทษกว่า 300 คน จากเรือนจำ 11 แห่ง มาลอกท่อระบายน้ำ นักโทษส่วนใหญ่ดีใจที่ได้ออกมาทำงานนอกเรือนจำ นอกจากจะมีรายได้ ที่สำคัญยังได้วันลดโทษด้วย

เตรียมรับมือสินค้าพาเหรดขึ้นราคา เริ่มวันนี้

ตั้งแต่วันนี้ (1 ก.ค.) สินค้าหลายอย่างพาเหรดขึ้นราคาถ้วนหน้า ประเดิมด้วย “แก๊สหุงต้มครัวเรือน” ปรับขึ้นอีก 15 บาทต่อถัง 15 กก. ส่งผลให้แก๊สหุงต้มขนาดถัง 15 กก. อยู่ที่ 378 บาท ส่วนเรือโดยสารคลองแสนแสบ เตรียมขึ้นค่าโดยสารเพิ่มอีกระยะทางละ 1 บาท

เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ช่วง 1-2 ก.ค.65

กรมอุตุฯ เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณภาคเหนือ อีสาน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ช่วงวันที่ 1-2 ก.ค.65 ขอประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบน ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ฝนกระหน่ำแม่ฮ่องสอน น้ำป่าหลากพัดสะพานขาด

ฝนกระหน่ำแม่ฮ่องสอน สะสมกว่า 100 มิลลิเมตร น้ำป่าหลากพัดสะพานขาด ตัดขาดตัวเมืองแม่ฮ่องสอน กับ อ.ขุนยวม รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ และน้ำหลากไหลท่วมบ้านอีกเกือบสิบหลัง พร้อมเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่อง