fbpx

สปสช.ยันทบทวนค่าตรวจเพทซีที หลังดำเนินการไป 6 เดือน

กทม. 20 มิ.ย.-สปสช.แจงจะมีการทบทวนอัตราจ่ายค่าตรวจรังสีวิทยาเพทซีทีทางเลือกประเมินระยะโรคมะเร็งปอด-มะเร็งต่อมน้ำเหลือง หลังจากดำเนินการไปแล้ว 6 เดือนแน่นอน ชี้เป็นมติบอร์ด สปสช.ที่กำหนดไว้อยู่แล้วตั้งแต่ 7 มิ.ย.

สืบเนื่องจากกรณีที่เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ออกแถลงการณ์เรื่อง สิทธิประโยชน์การตรวจทางรังสีวิทยาเพทซีที (PET/CT) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยระบุว่าสนับสนุนสิทธิประโยชน์ดังกล่าว แต่อัตราการชดเชยที่ สปสช.กำหนดต่ำกว่าต้นทุน พร้อมเรียกร้องให้ สปสช.ทบทวนอัตราค่าตรวจที่เป็นธรรมภายใน 6 เดือนนั้น


นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สปสช.ขอขอบคุณ UHosNet ที่ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อประชาชน ในส่วนของข้อเรียกร้องให้ สปสช.ทบทวนอัตราค่าตรวจที่เป็นธรรมภายใน 6 เดือนนั้น จะได้นำเรื่องดังกล่าวหารือต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไป สปสช.ขอยืนยันว่า สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเป็นมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ที่ได้เห็นชอบการจ่ายสำหรับบริการตรวจ PET/CT ตามรายการบริการ (Fee schedule) ในอัตรา 30,000 บาท/ครั้ง เป็นระยะเวลา 6 เดือน (ระหว่าง 7 มิ.ย.- 7 ธ.ค.64) โดยใช้งบค่าบริการกรณีเฉพาะ ที่กันไว้จำนวน 880 ล้านบาท ตามประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯฉบับที่ 2 (ข้อ 8) สำหรับจ่ายชดเชยกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ ให้มีการกำกับติดตามประเมินผลกระทบมิติต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวนอัตราจ่ายต่อไป

ขณะเดียวกันสำหรับหน่วยบริการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูมิภาค ซึ่งมีต้นทุนบริการที่สูงกว่าเขต กทม.และปริมณฑลนั้น บอร์ด สปสช.ได้กำหนดอัตราจ่ายเพิ่มเติมจาก 30,000 บาท/ครั้ง เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการสารรังสี เพื่อให้เกิดการเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้อัตราจ่ายโดยรวมต้องไม่เกินอัตรา 34,337 บาท/ครั้ง


“PET SCAN เป็นสิทธิประโยชน์ใหม่ที่เดิมทางโรงพยาบาลที่มีซึ่งส่วนใหญ่เป็นของรัฐ โดยเฉพาะในโรงเรียนแพทย์ เมื่อให้บริการกับผู้ป่วยบัตรทองจะต้องหาเงินจากแหล่งอื่นมาช่วยเช่น มูลนิธิ หรือเงินบริจาค หากผู้ป่วยไม่สามารถจ่ายได้ โดยสิทธิประโยชน์ใหม่นี้ใช้งบประมาณที่มีการเตรียมไว้แล้ว ไม่ได้ของบประมาณใหม่ โดยเป็นการจ่ายเพิ่มเติมจากเงินที่โรงพยาบาลได้รับ ซึ่งจะช่วยค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลส่วนหนึ่ง ราคาที่จ่ายจึงจะต้องมีการติดตามซึ่งขึ้นกับจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการว่าเพียงพอต่อต้นทุนคงที่หรือไม่ด้วย โดยในระยะแรกนี้จะจ่ายกรณีผู้ป่วยมะเร็งปอดและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก่อน และจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมข้อบ่งชี้อื่นหากพบว่ามีประสิทธิผลก็จะได้มีการเสนอต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไป ทางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มีมติให้ทบทวนหลังจากดำเนินการไปแล้ว 6 เดือนตรงกับที่ UHosNet เสนอ โดยในส่วนของโรงพยาบาลที่อยู่ต่างจังหวัดจะมีการชดเชยเพิ่มเติมสำหรับค่าสารเภสัชรังสี เพื่อช่วยเรื่องต้นทุน ทาง สปสช.จะมีการติดตามผลบริการและหาต้นทุนที่เหมาะสมกับการจ่าย ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนเพื่อประเมินความเหมาะสมของอัตราการจ่ายต่อไป” เลขาธิการ สปสช.กล่าว

ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์บริการตรวจเพทซีที (PET/CT) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ที่บอร์ด สปสช.มีมติอนุมัติไปเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นั้น ได้กำหนดอัตราการจ่ายสนับสนุนค่าบริการตรวจในอัตราครั้งละ 3 หมื่นบาท นำร่องเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการประเมินระยะของโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก (NSCLC) และการประเมินระยะโรคเริ่มต้นและประเมินการตอบสนองระหว่างให้ยาเคมีบำบัดและหลังสิ้นสุดการรักษา สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กิน (HL)

สำหรับการตรวจเพทซีที เป็นการใช้เครื่องมือทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่ใช้เทคโนโลยีร่วมกันของเครื่อง PET และ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) เพื่อตรวจดูความผิดปกติของเซลล์ระดับเมตาบอลิซึม ซึ่งเป็นการถ่ายภาพทางด้านรังสีที่ตรวจวัดอนุภาคโพสิตรอนที่ปล่อยจากผู้ป่วยหลังได้รับสารเภสัชรังสีเข้าไปในร่างกาย โดยสามารถให้รายละเอียดเพื่อนำไปวินิจฉัยโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยให้สามารถประเมินระยะของโรคมะเร็งได้.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ศธ. จ่อชง ครม. แจกนักเรียนคนละ 2,000 จ่ายตรงผู้ปกครอง

ศธ. จ่อชง ครม. ใช้งบฯ 2.1 หมื่นล้าน แจกนักเรียนคนละ 2,000 บาท กว่า 10.8 ล้านคน จ่ายเงินตรงให้ผู้ปกครอง ช่วยค่าใช้จ่ายการเรียนรู้ลดภาระผู้ปกครอง

สภากาชาดไทยเผยชื่อ อบจ.38 จว. ได้รับจัดสรรโมเดอร์นาให้กลุ่มเป้าหมาย

เลขาธิการสภากาชาดไทยระบุว่า ได้แจ้งผลการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาตามที่ อบจ. หลายจังหวัดขอรับมา ซึ่งพิจารณาจัดสรรให้ 38 จังหวัด ย้ำต้องนำไปฉีดแก่กลุ่มเปราะบางฟรีตามที่กำหนด โดย อบจ. ทุกแห่งบริจาคเข้ากองทุนจัดหาวัคซีนและยาโควิดเพื่อประชาชน 1,100 บาทต่อโดส

“พล.อ.ประวิตร” ยินดี “น้องเทนนิส” คว้าเหรียญทองโอลิมปิก

“พล.อ.ประวิตร” ชื่นชมและยินดีกับ “น้องเทนนิส” คว้าเหรียญทองโอลิมปิก พร้อมส่งกำลังใจให้นักกีฬาทุกคน

ข่าวแนะนำ

“น้องเทนนิส” ขอมอบเหรียญทองให้คนไทยทุกคน ดีใจทำความฝันสำเร็จ

“น้องเทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ ฮีโร่เหรียญทองเทควันโด โตเกียวเกมส์ 2020 ปลาบปลื้มที่ได้รับแจกันดอกไม้พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ขอมอบเหรียญทองให้คนไทยทุกคน ดีใจทำความฝันสำเร็จ

จ.ตาก ฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม อ.แม่ระมาด

จ.ตาก ฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม อ.แม่ระมาด ชาวบ้านไม่ทันตั้งตัว ข้าวของจมน้ำเสียหาย ทหารพรานและฝ่ายปกครองต้องนำกำลังช่วยอพยพประชาชน รวมทั้งทรัพย์สินหนีน้ำโกลาหล

นายกฯ กำชับทุกส่วนบูรณาการฉีดวัคซีนให้ ปชช.รวดเร็วและทั่วถึง

นายกฯ ให้นโยบายทุกส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกัน ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง

“น้องเทนนิส” ฮีโร่เหรียญทองโตเกียวเกมส์ ถึงภูเก็ต

“น้องเทนนิส” ฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 2020 เดินทางถึงภูเก็ต ร่วมโครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” 14 วัน เบื้องต้นคาดมีเงินสนับสนุนรวมกว่า 30 ล้าน