fbpx

สอบแพทย์ปี 64 ย้ำ คุณสมบัติทางการเรียน-ความคิดอ่าน-จริยธรรม

สกอ. 21 ต.ค.- ประธานกสพท แถลงการสอบแพทย์ปี 64 ย้ำ คุณสมบัติการเรียน มีความคิดอ่าน มีจริยธรรม รับสมัครสอบ 2-20 พ.ย.นี้ พร้อมนำผลสอบ O-NET และวิชาสามัญร่วมสมัคร


ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี ประธานกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) พร้อมด้วย ศ.พญ. บุญมี สถาปัตยวงค์ ประธานอนุกรรมการคัดเลือก กสพท ร่วมกันแถลงข่าว หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 2564  ว่า การจัดสอบของกสพท นี้ เป็นการดำเนินการร่วมกับTCAS  ปี 64 อยู่ในการสอบ แอดมิดชั่น รอบที่ 1  มี 55 สาขาวิชา 46 คณะ โดยการเปิดสมัครวิชาเฉพาะของกสพท จะมีขึ้นในวันที่ 2-20 พ.ย. และสอบในวันที่ 10 เมษายน 2564  โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร นอกจากต้องผ่านการสอบวิชาสามัญ 9 รายวิชา และ มีคะแนน O-NETเกินร้อยละ 60   และสอบวิชาเฉพาะของกสทพ แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติ เป็นผู้ที่มีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล มีจริยธรรม คุณธรรม  ซึ่งจะมีการประกาศผลสอบในวันที่ 10 มิถุนายน 2564  พร้อมย้ำในการสอบต้องสวมและแต่งกายให้เหมาะสมกับ วัยและ เพศสภาพ เพื่อป้องกันความสับสนหรืออาจถูกซักถาม ที่อาจทำให้เสียเวลาในการทำข้อสอบ .-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ข่าวแนะนำ

คุณหญิงสุดารัตน์ ยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทย

คุณหญิงสุดารัตน์ อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้ว โดยมีแกนนำ อาทิ นายโภคิน พลกุล นายพงศกร อรรณนพพร ลาออกตามด้วย

“วิษณุ” ให้สื่อไปถามทหารเรื่องนายกฯ พักบ้านหลวง

“วิษณุ” ไม่ทราบว่ามีระเบียบ ข้อยกเว้นให้นายกฯพักบ้านพักทหารได้หรือไม่ ขอให้ไปถามหน่วยงานเกี่ยวข้อง เผยเฉย ๆ ผู้ชุมนุมจะไปกดดันศาลรธน.2 ธ.ค.ชี้ชุมนุมทุกวันอยู่แล้ว