fbpx

หลักเกณฑ์รับตรง 4 คณะแพทย์ กสพท TCAS62 รอบ 3

กสพท ออกประกาศฉบับที่1 ระบุหลักเกณฑ์การรับตรง 4 คณะ กำหนดให้แต่ละสาขาวิชาเป็น 1 ใน 6 อันดับ ที่ผู้สมัครสามารถเลือกได้ในการสอบคัดเลือก TCAS 62 รอบที่ 3

กลุ่มสถาบันแพทย์ฯ ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาต่อปี 61

กสพท.ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาต่อปี 61 มีสถาบันเเพทย์ร่วม 44 สถาบันใน 52 สาขาวิชา รับทั้งสิ้น 2,666 คน ย้ำปีนี้มีมาตรการคุมสอบเข้มข้น