fbpx

สถ.ยันแจ้งคุมเข้ม อปท.เรื่องเสาไฟประติมากรรมนานแล้ว

สมุทรปราการ 22 มิ.ย.-เปิดหลักฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดคุมเข้มการติดตั้งเสาไฟประติมากรรมของ อปท.ตั้งแต่ปี 2561 แล้ว หลัง สตง.ตรวจสอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะ ปี 60 พบจัดซื้อในราคาสูง กำหนดราคากลางไม่ถูกต้อง และติดตั้งไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน

จากกรณีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ออกมาเปิดเผยผลการตรวจสอบโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีของ อบต.ราชาเทวะ เมื่อปี 2560 พบมีข้อสังเกตหลายประการ เช่น เสาไฟฟ้าที่จัดซื้อมีราคาสูง การกำหนดราคากลางไม่ถูกต้อง การติดตั้งไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน รวมทั้งยังพบปัญหาลักษณะเดียวกันในพื้นที่ๆ อื่นด้วย สตง.จึงมีหนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) พร้อมข้อเสนอแนะ 3 ประเด็น เพื่อให้การดำเนินโครงการติดตั้งเสาไฟประติมากรรมของ อปท.ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่าเป็นไปโดยประหยัด


สำนักข่าวไทยตรวจสอบพบว่า หลังจากอธิบดี สถ.ได้รับแจ้งข้อเสนอแนะดังกล่าวจาก สตง.แล้ว ก็ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด เมื่อวันที่ 4 ก.ย.2561 แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดว่า เนื่องจาก สตง.ได้ทำการตรวจสอบโครงการก่สร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมของ อปท.ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พบว่ามีการดำเนินโครงการในลักษณะที่ไม่เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ มีการเลือกรูปแบบเสาไฟฟ้าประติมากรรมที่มีราคาสูงและติดตั้งในจุดที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณเกินความจำเป็น การติดตั้งเสาไฟฟ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเสาไฟฟ้าประติมากรรมเกิดการชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ สถ.จึงขอให้ทุกจังหวัดแจ้งกำชับให้ อปท.ที่จะดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมดำเนินการ ดังนี้

1.อปท.ควรพิจารณาเลือกรูปแบบของเสาไฟฟ้าที่จะนำมาติดตั้งบนถนนให้เหมาะสมกับสภาพภูมิทัศน์ของท้องถิ่น และคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญ สำหรับการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมเพื่อความสวยงาม หรือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของจุดติดตั้งตามการใช้ประโยชน์ในสวนสาธารณะ หรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และควรคำนึงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้วย เนื่องจากการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมมีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับราคาเสาไฟฟ้าแบบปกติ


2.อปท.ควรดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนให้เป็นไปตามมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะของกรม สถ.และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในการสัญจรของผู้ใช้ถนนในเวลากลางคืนเป็นหลัก มีรูปแบบการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนน ทางแยก วงเวียน เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และการออกแบบระยะการติดตั้งเสาไฟฟ้า ต้องมีการคำนวณระยะห่างของเสาไฟฟ้าตามสูตรที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน เพื่อให้ได้ระยะห่างของเสาไฟฟ้าที่ให้ค่าความส่องสว่างที่เหมาะสมไม่สูงเกินไปกว่าความจำเป็นในการใช้งานในพื้นที่ และมีทิศทางการส่องสว่างของแสงจากไฟส่องสว่างสาธารณะที่เหมาะสม ไม่รุกล้ำไปยังพื้นที่ส่วนบุคคล ซึ่งอาจกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมถนน

3.อปท.ควรจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนตามมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะของกรม สถ.และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนของ อปท.จัดทำแผนการตรวจสอบสภาพการใช้งานของระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ติดตั้งในพื้นที่ให้ครอบคลุมอุปกรณ์ทุกรายการ มีรอบระยะเวลาการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะสายไฟฟ้าที่อาจเกิดการชำรุด ขาด หรือเสื่อมสภาพ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณนั้น พร้อมทั้งมีการจดบันทึกการตรวจสอบสภาพและปัญหาที่เกิดขึ้น

หากพบว่ามีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายต้องดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติในทันที และจัดทำประวัติการซ่อมเสาไฟฟ้าแต่ละต้น เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนการซ่อมแซมบำรุงรักษา เพื่อให้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยให้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น


ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลและให้คำแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดด้วย.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

“น้องโอลีฟ” ปรับลุคใหม่หันมาใส่ชุดไทยขายขนม

หลังวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลตำบลช้างเผือก เชิญ “น้องโอลีฟ” แม่ค้าขนมโตเกียวเนยกรอบไปตักเตือนเรื่องการแต่งกายและสุขอนามัย วันนี้เจ้าตัวปรับโฉมเปลี่ยนลุคใหม่หันมาใส่ชุดไทยสวยงามไม่แพ้ชุดหวาบหวิว

เร่งสางคดีฆ่าเปลือย ด.ช. 7 ขวบ หมกศพในห้องน้ำ

เร่งสางคดีฆ่าเปลือยเด็กชาย อายุ 7 ขวบ หมกศพในห้องน้ำแฟลตแห่งหนึ่งใน อ.หาดใหญ่ เบื้องต้นผู้ต้องสงสัยยังให้การปฏิเสธ แต่จากพยานแวดล้อมค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นผู้ก่อเหตุ

“ชโยดม” แกนนำชาวสวนปาล์ม ขับเก๋งเสียหลักชนเสาไฟเสียชีวิต

สุดช็อก “ชโยดม” แกนนำคนสำคัญชาวสวนปาล์มน้ำมันภาคใต้ ขับรถเก๋งประสบอุบัติเหตุชนเสาไฟ หน้าร้านสะดวกซื้อ เสียชีวิต ขณะเพื่อนที่นั่งข้างบาดเจ็บสาหัส

สาวภูเก็ตวอนช่วยเหลือ ผมร่วงหลังฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็ม 3

พนักงานสาวร้านขายรถจักรยานยนต์ในตัวเมืองภูเก็ต ผมร่วงหนักหลังฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็ม 3 วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ เหตุใช้ชีวิตลำบากและต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษา

ข่าวแนะนำ

อุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศเย็น ภาคใต้ฝนฟ้าคะนอง

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศเย็นตอนเช้ากับมีลมแรง ส่วนภาคใต้ตอนล่างยังมีฝนฟ้าคะนองและตกหนักบางแห่ง ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ส่วนอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

นำร่าง จนท.พิทักษ์ป่าเสียชีวิตออกมาได้แล้ว-เร่งสางคดี

เจ้าหน้าที่สามารถนำร่างเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ายิงตัวเองเสียชีวิตออกจากป่าได้แล้ว เตรียมส่งชันสูตรอย่างละเอียดเพื่อสรุปคดี ครอบครัวไม่เชื่อยิงตัวเอง เพราะไม่มีเหตุผล

กพท.แจ้งสายการบินห้ามผู้โดยสาร 8 ประเทศเข้าไทยสกัด “โอไมครอน”

ด่วน! กพท.ออกประกาศนักบิน (NOTAM) แจ้งสายการบินห้ามผู้โดยสารจาก 8 ประเทศเข้าไทย สกัดโควิดสายพันธุ์ใหม่ “โอไมครอน”

“น้องโอลีฟ” ปรับลุคใหม่หันมาใส่ชุดไทยขายขนม

หลังวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลตำบลช้างเผือก เชิญ “น้องโอลีฟ” แม่ค้าขนมโตเกียวเนยกรอบไปตักเตือนเรื่องการแต่งกายและสุขอนามัย วันนี้เจ้าตัวปรับโฉมเปลี่ยนลุคใหม่หันมาใส่ชุดไทยสวยงามไม่แพ้ชุดหวาบหวิว