fbpx

สถ.ยันแจ้งคุมเข้ม อปท.เรื่องเสาไฟประติมากรรมนานแล้ว

สมุทรปราการ 22 มิ.ย.-เปิดหลักฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดคุมเข้มการติดตั้งเสาไฟประติมากรรมของ อปท.ตั้งแต่ปี 2561 แล้ว หลัง สตง.ตรวจสอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะ ปี 60 พบจัดซื้อในราคาสูง กำหนดราคากลางไม่ถูกต้อง และติดตั้งไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน

จากกรณีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ออกมาเปิดเผยผลการตรวจสอบโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีของ อบต.ราชาเทวะ เมื่อปี 2560 พบมีข้อสังเกตหลายประการ เช่น เสาไฟฟ้าที่จัดซื้อมีราคาสูง การกำหนดราคากลางไม่ถูกต้อง การติดตั้งไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน รวมทั้งยังพบปัญหาลักษณะเดียวกันในพื้นที่ๆ อื่นด้วย สตง.จึงมีหนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) พร้อมข้อเสนอแนะ 3 ประเด็น เพื่อให้การดำเนินโครงการติดตั้งเสาไฟประติมากรรมของ อปท.ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่าเป็นไปโดยประหยัด


สำนักข่าวไทยตรวจสอบพบว่า หลังจากอธิบดี สถ.ได้รับแจ้งข้อเสนอแนะดังกล่าวจาก สตง.แล้ว ก็ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด เมื่อวันที่ 4 ก.ย.2561 แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดว่า เนื่องจาก สตง.ได้ทำการตรวจสอบโครงการก่สร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมของ อปท.ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พบว่ามีการดำเนินโครงการในลักษณะที่ไม่เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ มีการเลือกรูปแบบเสาไฟฟ้าประติมากรรมที่มีราคาสูงและติดตั้งในจุดที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณเกินความจำเป็น การติดตั้งเสาไฟฟ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเสาไฟฟ้าประติมากรรมเกิดการชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ สถ.จึงขอให้ทุกจังหวัดแจ้งกำชับให้ อปท.ที่จะดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมดำเนินการ ดังนี้

1.อปท.ควรพิจารณาเลือกรูปแบบของเสาไฟฟ้าที่จะนำมาติดตั้งบนถนนให้เหมาะสมกับสภาพภูมิทัศน์ของท้องถิ่น และคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญ สำหรับการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมเพื่อความสวยงาม หรือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของจุดติดตั้งตามการใช้ประโยชน์ในสวนสาธารณะ หรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และควรคำนึงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้วย เนื่องจากการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมมีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับราคาเสาไฟฟ้าแบบปกติ


2.อปท.ควรดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนให้เป็นไปตามมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะของกรม สถ.และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในการสัญจรของผู้ใช้ถนนในเวลากลางคืนเป็นหลัก มีรูปแบบการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนน ทางแยก วงเวียน เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และการออกแบบระยะการติดตั้งเสาไฟฟ้า ต้องมีการคำนวณระยะห่างของเสาไฟฟ้าตามสูตรที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน เพื่อให้ได้ระยะห่างของเสาไฟฟ้าที่ให้ค่าความส่องสว่างที่เหมาะสมไม่สูงเกินไปกว่าความจำเป็นในการใช้งานในพื้นที่ และมีทิศทางการส่องสว่างของแสงจากไฟส่องสว่างสาธารณะที่เหมาะสม ไม่รุกล้ำไปยังพื้นที่ส่วนบุคคล ซึ่งอาจกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมถนน

3.อปท.ควรจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนตามมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะของกรม สถ.และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนของ อปท.จัดทำแผนการตรวจสอบสภาพการใช้งานของระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ติดตั้งในพื้นที่ให้ครอบคลุมอุปกรณ์ทุกรายการ มีรอบระยะเวลาการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะสายไฟฟ้าที่อาจเกิดการชำรุด ขาด หรือเสื่อมสภาพ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณนั้น พร้อมทั้งมีการจดบันทึกการตรวจสอบสภาพและปัญหาที่เกิดขึ้น

หากพบว่ามีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายต้องดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติในทันที และจัดทำประวัติการซ่อมเสาไฟฟ้าแต่ละต้น เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนการซ่อมแซมบำรุงรักษา เพื่อให้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยให้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น


ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลและให้คำแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดด้วย.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ศธ. จ่อชง ครม. แจกนักเรียนคนละ 2,000 จ่ายตรงผู้ปกครอง

ศธ. จ่อชง ครม. ใช้งบฯ 2.1 หมื่นล้าน แจกนักเรียนคนละ 2,000 บาท กว่า 10.8 ล้านคน จ่ายเงินตรงให้ผู้ปกครอง ช่วยค่าใช้จ่ายการเรียนรู้ลดภาระผู้ปกครอง

สภากาชาดไทยเผยชื่อ อบจ.38 จว. ได้รับจัดสรรโมเดอร์นาให้กลุ่มเป้าหมาย

เลขาธิการสภากาชาดไทยระบุว่า ได้แจ้งผลการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาตามที่ อบจ. หลายจังหวัดขอรับมา ซึ่งพิจารณาจัดสรรให้ 38 จังหวัด ย้ำต้องนำไปฉีดแก่กลุ่มเปราะบางฟรีตามที่กำหนด โดย อบจ. ทุกแห่งบริจาคเข้ากองทุนจัดหาวัคซีนและยาโควิดเพื่อประชาชน 1,100 บาทต่อโดส

“พล.อ.ประวิตร” ยินดี “น้องเทนนิส” คว้าเหรียญทองโอลิมปิก

“พล.อ.ประวิตร” ชื่นชมและยินดีกับ “น้องเทนนิส” คว้าเหรียญทองโอลิมปิก พร้อมส่งกำลังใจให้นักกีฬาทุกคน

ข่าวแนะนำ

“น้องเทนนิส” ขอมอบเหรียญทองให้คนไทยทุกคน ดีใจทำความฝันสำเร็จ

“น้องเทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ ฮีโร่เหรียญทองเทควันโด โตเกียวเกมส์ 2020 ปลาบปลื้มที่ได้รับแจกันดอกไม้พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ขอมอบเหรียญทองให้คนไทยทุกคน ดีใจทำความฝันสำเร็จ

จ.ตาก ฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม อ.แม่ระมาด

จ.ตาก ฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม อ.แม่ระมาด ชาวบ้านไม่ทันตั้งตัว ข้าวของจมน้ำเสียหาย ทหารพรานและฝ่ายปกครองต้องนำกำลังช่วยอพยพประชาชน รวมทั้งทรัพย์สินหนีน้ำโกลาหล

นายกฯ กำชับทุกส่วนบูรณาการฉีดวัคซีนให้ ปชช.รวดเร็วและทั่วถึง

นายกฯ ให้นโยบายทุกส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกัน ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง

“น้องเทนนิส” ฮีโร่เหรียญทองโตเกียวเกมส์ ถึงภูเก็ต

“น้องเทนนิส” ฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 2020 เดินทางถึงภูเก็ต ร่วมโครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” 14 วัน เบื้องต้นคาดมีเงินสนับสนุนรวมกว่า 30 ล้าน