fbpx

กมธ.แม่น้ำโขงฯ เห็นพ้องพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำ

โรงแรมดิ แอทธินี 25 พ.ย.- “พล.อ.ประวิตร” ประชุม กมธ.แม่น้ำโขง 4 ชาติสมาชิกพร้อมร่วมมือให้ประชาชนอยู่ดีกินดี เห็นพ้องกรอบพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำ ลดผลกระทบระบบนิเวศ


พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นประธานการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 28 และการประชุมร่วมระหว่างคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงกับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ 26 ร่วมกับ คณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงแห่งชาติกัมพูชา คณะมนตรีคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงแห่งชาติลาว คณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงแห่งชาติเวียดนาม และประเทศหุ้นส่วนการพัฒนา อาทิ สวีเดน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เป็นต้น พร้อมด้วยคณะผู้แทนฝ่ายไทย ประกอบด้วย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมที่โรงแรม ดิ แอทธินี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) โดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ปัจจุบันลุ่มน้ำโขงมีความท้าทายเพิ่มสูงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้ำน้อยและภัยแล้งของแม่น้ำโขงในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งยังเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาอุทกภัย ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่ตลอดลุ่มน้ำโขง จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทั้ง 4 ประเทศสมาชิกต้องให้ความสำคัญและทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในอนุภูมิภาค ต้องมีฐานข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อวิเคราะห์ คาดการณ์ และแจ้งเตือนล่วงหน้า เร่งรัดพัฒนาช่องทางการแบ่งปันข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อปรับตัวรองรับสภาพการผันผวนของภูมิอากาศ


“จากนี้ต้องหาจุดสมดุลระหว่างการพัฒนาด้วยความรับผิดชอบและการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยวางแผนอย่างเป็นระบบล่วงหน้าร่วมกัน ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับรู้ เข้าใจและมีส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็น ขณะเดียวกันเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีนและเมียนมาร์ เนื่องจากชาวแม่น้ำโขงตอนบนและตอนล่างต่างมีพันธะหน้าที่ร่วมกันในการปกป้องรักษาแม่น้ำและทรัพยากรธรรมชาติ ให้คงความอุดมสมบูรณ์ เป็นปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคง โดยขณะนี้ประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงได้พัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือไปยังระดับภูมิภาคและนอกภูมิภาคผ่านการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ำโขงฉบับใหม่ด้วย” พล.อ.ประวิตร กล่าว

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงได้มุ่งมั่นดำเนินงานอย่างเต็มที่ภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้การขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ำ ฉบับ พ.ศ. 2564-2573 และความสำเร็จของการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ของแผนกลยุทธ์คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ฉบับ พ.ศ. 2559-2563 แผนปฏิบัติการของยุทธศาสตร์บริหารจัดการภัยแล้งในลุ่มน้ำโขง

“คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงได้ตระหนักถึงข้อห่วงกังวลของสาธารณชนเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วในภูมิภาค ที่ประชุมจึงพิจารณาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง เพื่อกำหนดและวิเคราะห์ทางเลือกในการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำร่วมกันในการลดผลกระทบข้ามพรมแดน มุ่งเน้นการพัฒนาลุ่มน้ำที่เหมาะสมและได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน เพื่อเพิ่มผลประโยชน์ข้ามพรมแดน รวมถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมและรักษาสมดุลความมั่นคงระหว่างน้ำ อาหาร และพลังงาน รวมถึงร่วมกันพิจารณาอนุมัติปรับปรุงระเบียบปฏิบัติขององค์ประกอบหลักของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ตลอดจนรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งหารือและเสนอแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ร่วมกันด้วย” นายสุรสีห์ กล่าว


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมครั้งนี้พล.อ.ประวิตรลงนามในเอกสารสำคัญรวม 3 ฉบับ ได้แก่ 1.การปรับปรุงระเบียบปฏิบัติของคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง 2.การปรับปรุงระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง และ 3.รายงานการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงครั้งที่ 28 นอกจากนี้

พล.อ.ประวิตรกล่าวส่งมอบการเป็นประธานคณะมนตรีคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ปี พ.ศ. 2565 แก่ นายตรัง ฮอง ฮา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งในสมัยถัดไป โดยยืนยันว่า ประเทศไทยพร้อมสนับสนุนทุกการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงอย่างเต็มที่ เพื่อขับเคลื่อนอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งต่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้ง 4 ชาติสมาชิกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด.-สำนักข่าวไทย   

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

กำชับปลดล็อกกัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้น

รองโฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ กำชับปลดล็อกกัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้น ต้องอยู่ในความควบคุม ถ้า THC เกิน 0.2% ถือเป็นยาเสพติด “อนุทิน” รับนโยบายเตรียมส่งต่อป.ป.ส.

เปิดข้อมูลปี 64 เด็กเกิดต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

ว่าในปี 2564 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ไทยมีอัตราการเพิ่มของประชากรติดลบ “ต่ำสุด” มีการเกิดใหม่เพียง 540,000 คน ขณะที่อัตราการตายเพิ่มสูง การเกิดลดลงเกิดขึ้นในหลายประเทศมานานแล้ว แต่สถิติของไทยยังเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ เพราะการลดลงในอัตราที่ติดลบ เกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ถึง 7 ปี 

ข่าวแนะนำ

ขยับอีก! ผู้ค้าขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 40-60 สตางค์

PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E20 และ E85 ปรับขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 25 ม.ค.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ครม.เห็นชอบ “ไก่” เป็นสินค้าควบคุม

ครม.เห็นชอบ “ไก่” เป็นสินค้าควบคุม ต้องแจ้งสตอก ต้นทุนการผลิต ทุกเดือน สั่งพาณิชย์ประสานเอกชน ช่วยตรึงราคาสินค้าลดค่าครองชีพ

“ชวน” ยังไม่งดประชุมสภา แม้ “ชัยวุฒิ” ติดโควิด

“นพ.สุกิจ” เผย “ชวน” ยังไม่มีคำสั่งงดประชุมสภาฯ หลัง “ชัยวุฒิ” ติดโควิด-19 ขอ ส.ส.พปชร. ตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมประชุม

ครม.อนุมัติคนละครึ่งเฟส 4 แล้วเริ่ม 10 ก.พ.

ครม.อนุมัติโครงการคนละครึ่งเฟส 4แล้ว เริ่ม 10 ก.พ.วงเงินคนละ 1,200 บาท พร้อมอนุมัติเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะ 4 ด้วย