fbpx

ศาลปกครองยกระดับมาตรการปฎิบัติงาน

ศาลปกครอง 14 ก.ค. – ประธานศาลปกครองสูงสุด ออกคำแนะนำยกระดับมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตุลาการศาลปกครองและเจ้าหน้าที่ศาล ให้ปฏิบัติงานที่บ้าน แต่ต้องไม่ให้การอำนวยความยุติธรรมทางปกครองหยุดชะงัก


นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ออกคำแนะนำเพื่อยกระดับมาตรการการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลปกครองและเจ้าหน้าที่ศาล ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และสุขภาพของคู่กรณี ทั้งที่เป็นประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนบุคลากรทุกระดับของศาลปกครอง

โดยมีคำแนะนำและข้อสั่งการให้สำนักงานศาลปกครอง จัดให้มีช่องทางเพื่อรองรับการติดต่อราชการกับศาลปกครองในทุกช่องทาง นอกเหนือจากการที่ต้องมาติดต่อโดยการเดินทางมาที่ศาลด้วยตนเอง เช่น การติดต่อผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ หรือการติดต่อทางไปรษณีย์ โทรสาร โทรศัพท์ หรือสื่ออื่นๆ เพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมทางปกครองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก แต่สามารถลดความเสี่ยงของคู่กรณี และประชาชนที่จะมีโอกาสได้รับหรือเป็นผู้แพร่เชื้อ จากความจำเป็นที่จะต้องติดต่อราชการกับศาลปกครอง


พร้อมทั้งให้ผู้บริหารศาลและผู้บริหารสำนักงาน พิจารณาใช้มาตรการให้บุคลากรของศาลปฏิบัติงานที่บ้าน 100% ผ่านระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยยังคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างเคร่งครัด

สำหรับงานที่ต้องติดต่อหรือให้บริการแก่ประชาชนโดยตรง เช่น งานรับฟ้อง งานรับและส่งคำคู่ความ งานนำส่งหรือปลดหมาย งานบังคับคดี หรืองานพิจารณาพิพากษาคดีที่คู่กรณีต้องกระทำต่อหน้าศาล และคู่กรณีไม่มีความประสงค์หรือไม่มีความพร้อมที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบการประชุมทางจอภาพ รวมถึงงานในลักษณะอื่นที่ผู้บริหารศาล หรือผู้บริหารสำนักงานเห็นว่ามีความจำเป็นต้องจัดให้มีบุคลากรมาปฏิบัติงานที่ทำการศาล ให้พิจารณาจัดให้มีบุคลากรมาปฏิบัติงานที่สำนักงานตามจำนวนที่จำเป็น และเมื่อได้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบแล้วเสร็จ ให้บุคลากรเดินทางกลับไปปฏิบัติงานที่บ้านต่อได้ทันที  โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และสุขภาพของบุคลากรของศาลเป็นสำคัญ

ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้กำหนดมาตรการการบริหารจัดการคดีบางประเภทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยกำหนดให้คดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้ผู้บริหารศาลพิจารณาจัดให้เป็นคดีที่มีความเร่งด่วน เพื่อให้คู่กรณีได้รับทราบผลการพิจารณาพิพากษาคดีโดยเร็ว ส่วนคดีในเรื่องอื่นๆ ให้ผู้บริหารศาลพิจารณาบริหารจัดการคดี และให้ตุลาการศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จไป โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายของคู่กรณี หรืออุปสรรคขัดข้องที่จะเกิดแก่คู่กรณีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19


สำนักงานศาลปกครอง จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องติดต่อราชการกับศาลปกครอง แต่มีความกังวล สามารถเลือกใช้ช่องทางการดำเนินคดีผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่การยื่นฟ้อง ไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณา คือ การพิจารณาพิพากษา และการบังคับคดี เพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทางมาศาล. – สำนักข่าวไทย 

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ศธ. จ่อชง ครม. แจกนักเรียนคนละ 2,000 จ่ายตรงผู้ปกครอง

ศธ. จ่อชง ครม. ใช้งบฯ 2.1 หมื่นล้าน แจกนักเรียนคนละ 2,000 บาท กว่า 10.8 ล้านคน จ่ายเงินตรงให้ผู้ปกครอง ช่วยค่าใช้จ่ายการเรียนรู้ลดภาระผู้ปกครอง

สภากาชาดไทยเผยชื่อ อบจ.38 จว. ได้รับจัดสรรโมเดอร์นาให้กลุ่มเป้าหมาย

เลขาธิการสภากาชาดไทยระบุว่า ได้แจ้งผลการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาตามที่ อบจ. หลายจังหวัดขอรับมา ซึ่งพิจารณาจัดสรรให้ 38 จังหวัด ย้ำต้องนำไปฉีดแก่กลุ่มเปราะบางฟรีตามที่กำหนด โดย อบจ. ทุกแห่งบริจาคเข้ากองทุนจัดหาวัคซีนและยาโควิดเพื่อประชาชน 1,100 บาทต่อโดส

“พล.อ.ประวิตร” ยินดี “น้องเทนนิส” คว้าเหรียญทองโอลิมปิก

“พล.อ.ประวิตร” ชื่นชมและยินดีกับ “น้องเทนนิส” คว้าเหรียญทองโอลิมปิก พร้อมส่งกำลังใจให้นักกีฬาทุกคน

ข่าวแนะนำ

บช.น.เร่งตรวจสอบค่าเก็บศพโควิดรายละ 17,000 บาท

บช.น.ส่งตำรวจลงพื้นที่เสริมกำลัง ทหาร-สธ. ร่วมคัดแยกผู้ป่วยในชุมชน พร้อมเร่งตรวจสอบค่าเก็บศพโควิด สูงถึงรายละ 17,000 บาท

นายกฯ เชิญชวนคนไทยละเว้นอบายมุข ช่วงเข้าพรรษา

นายกฯ เชิญชวนคนไทยงดเหล้า เลิกบุหรี่ ละเว้นอบายมุข ช่วงเข้าพรรษา เพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ป้องกันโควิด-19