fbpx

เพิ่มช่องทางขอใบอนุญาตประกอบการผ่านออนไลน์

ทำเนียบรัฐบาล 18 พ.ค.-รัฐบาลเพิ่มช่องทางขอใบอนุญาตผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ผ่านออนไลน์ หวังลดค่าใช้จ่ายประชาชนเดินทางมาติดต่อ ขับเคลื่อนหน่วยงานราชการสู่รัฐบาลดิจิทัล


น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ให้สามารถขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับร่างกฎกระทรวงมีสาระสำคัญดังนี้ กำหนดให้การยื่นคำขอใบอนุญาต การออกใบรับคำขอใบอนุญาต การแจ้งการชำระค่าธรรมเนียม และการอนุญาต โดยทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก หากไม่สามารถดำเนินการทางวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ดำเนินการ ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และเมื่อได้รับคำขอใบอนุญาต ให้สำนักงานดำเนินการดังนี้ ออกใบรับคำขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน กรณีคำขอรับใบอนุญาตหรือข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้บันทึกความบกพร่องนั้นไว้ และแจ้งผู้ขอใบอนุญาตดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด


“พิจารณาอนุญาตและแจ้งผลภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ขอใบอนุญาตมาชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง กรณีผู้ที่ขอใบอนุญาตขาดคุณสมบัติ ให้สำนักงานมีคำสั่งไม่อนุญาตและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอใบอนุญาตรับทราบพร้อมเหตุผล และมีสิทธิอุทธรณ์ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีคำสั่งไม่อนุญาต อย่างไรก็ตาม บรรดาคำขอใบอนุญาตที่ได้ยื่นไว้ก่อนที่กฎกระทรวงนี้บังคับใช้ และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาหรือตรวจสอบ ให้ถือว่าเป็นคำขอรับใบอนุญาตที่ได้ยื่นตามกฎกระทรวงนี้” น.ส.รัชดา กล่าว

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เมื่อร่างกฎกระทรวงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงช่องทางบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาติดต่อและเป็นการขับเคลื่อนหน่วยงานราชการสู่รัฐบาลดิจิทัล.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ปิดล้อมเจรจาชายคลั่งบุกยิง พนง.เซเว่น-ผู้ป่วยโควิด รพ.สนาม

เหตุชายคลั่งบุกยิงพนักงานร้านสะดวกซื้อ และขับรถไปยิงผู้ป่วยโควิดที่โรงพยาบาลสนามเสียชีวิต ก่อนขับรถหนีลงใต้ ล่าสุดที่ระนองเจ้าหน้าที่พบตัวผู้ก่อเหตุ นำกำลังปิดล้อม และเจรจาให้มอบตัว

อดีต ปธน. เบนิกโน อาคีโน ของฟิลิปปินส์ถึงแก่อสัญกรรม

นายเบนิกโก “นอยนอย” อาคีโน ที่ 3 อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ถึงแก่อสัญกรรมแล้วในวันนี้ เพียง 5 ปี หลังจากเขาพ้นจากตำแหน่งผู้นำฟิลิปปินส์

ข่าวแนะนำ

เริ่มฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพรุ่งนี้ ผู้สูงอายุ พิการ

เลขาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์พรุ่งนี้วันแรก ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กลุ่ม VIP “ผู้สูงอายุ- พิการ- รายได้น้อย” ที่ชั้น 1 อาคารทีโอทีเดิม ตั้งแต่เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป

ปทุมธานี พบคลัสเตอร์สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนธัญบุรี

กทม.ยังพบคลัสเตอร์ใหม่รายวันสะสม 99 คลัสเตอร์ใน 42 เขต “ปทุมธานี” พบคลัสเตอร์สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนธัญบุรี พบผู้ติดเชื้อ 39 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุ 3-6 ปี ถึง 33 คน