fbpx

เกษตรฯ เร่งต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ แก้ขาดแรงงานช่วงโควิด-19

กรุงเทพฯ 16 ก.ค. – รมว. เฉลิมชัยสั่งกรมประมงเร่งรัดการออก Seabook ให้แรงงานต่างด้าวเป็นกรณีพิเศษในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ย้ำต่อได้เพียง 1 ปีเท่านั้น


นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า สั่งการให้กรมประมงต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ (Seabook เล่มเหลือง) ให้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับหนังสือคนประจำเรือออกไปอีก 1 ปี นับแต่วันที่หนังสือคนประจำเรือเดิมสิ้นอายุ ตามที่ครม. มีมติให้ดำเนินการได้เป็นกรณีพิเศษ ล่าสุดกรมประมงรายงานว่า ประชุมร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดชายทะเล สมาคมการประมงชายทะเลในพื้นที่ทั้ง 22 จังหวัด และสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยแล้ว เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานซึ่งยื่นขอรับบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวไว้กับกระทรวงแรงงาน (Name list) ไม่สามารถดำเนินการขอตรวจลงตราขอรับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และขอจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติแรงงานที่ไม่มีสัญชาติไทยได้ทัน ส่งผลให้หนังสือคนประจำเรือที่กำหนดให้มีอายุเท่ากับใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวหมดอายุลงไปด้วย จึงส่งผลกระทบต่อการออกทำการประมง

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมงกล่าวว่า แรงงานต่างด้าวที่จะขอต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 1.ต้องเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับหนังสือคนประจำเรือตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563


2. เจ้าของเรือได้จัดทำหนังสือสัญญาจ้างตามแบบที่กำหนดในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของสัญญาจ้างและลงลายมือชื่อกำกับไว้

3.คนต่างด้าวต้องมีใบรับรองการตรวจสุขภาพซึ่งครอบคลุมถึงการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการประกันสุขภาพมีอายุคุ้มครองอย่างน้อย 1 ปี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

4. คนต่างด้าวจะต้องยื่นคำขอจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือสถานที่อื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบรับคำขอต่ออายุหนังสือคนประจำเรือจากกรมประมง


สำหรับเอกสารประกอบการยื่นขอต่อหนังสือคนประจำเรือได้แก่ หนังสือคนประจำเรือที่หมดอายุ บัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (Name list) ใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฉบับเดิม สำเนาใบอนุญาตทำการประมงของเจ้าของเรือ สำหรับเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป สำเนาใบทะเบียนเรือ และสำเนาใบอนุญาตให้ใช้เรือ สำหรับเรือประมงที่มีขนาดน้อยกว่าสิบตันกรอส และสำเนาหนังสือสัญญาจ้างให้ทำงานในเรือประมง

ทั้งนี้ การต่ออายุหนังสือคนประจำเรือกรณีพิเศษ (Seabook เล่มเหลือง) ที่ได้รับการต่ออายุ จะมีอายุ 1 ปีเท่านั้น โดยกรมประมงมั่นใจว่า จะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการประมงได้. – สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ศธ. จ่อชง ครม. แจกนักเรียนคนละ 2,000 จ่ายตรงผู้ปกครอง

ศธ. จ่อชง ครม. ใช้งบฯ 2.1 หมื่นล้าน แจกนักเรียนคนละ 2,000 บาท กว่า 10.8 ล้านคน จ่ายเงินตรงให้ผู้ปกครอง ช่วยค่าใช้จ่ายการเรียนรู้ลดภาระผู้ปกครอง

สภากาชาดไทยเผยชื่อ อบจ.38 จว. ได้รับจัดสรรโมเดอร์นาให้กลุ่มเป้าหมาย

เลขาธิการสภากาชาดไทยระบุว่า ได้แจ้งผลการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาตามที่ อบจ. หลายจังหวัดขอรับมา ซึ่งพิจารณาจัดสรรให้ 38 จังหวัด ย้ำต้องนำไปฉีดแก่กลุ่มเปราะบางฟรีตามที่กำหนด โดย อบจ. ทุกแห่งบริจาคเข้ากองทุนจัดหาวัคซีนและยาโควิดเพื่อประชาชน 1,100 บาทต่อโดส

“พล.อ.ประวิตร” ยินดี “น้องเทนนิส” คว้าเหรียญทองโอลิมปิก

“พล.อ.ประวิตร” ชื่นชมและยินดีกับ “น้องเทนนิส” คว้าเหรียญทองโอลิมปิก พร้อมส่งกำลังใจให้นักกีฬาทุกคน

ข่าวแนะนำ

นายกฯ ยินดี ‘เทนนิส’ คว้าทองแรกให้ทัพนักกีฬาไทย

นายกรัฐมนตรี ยินดี ‘เทนนิส พาณิภัค’ คว้าทองแรกให้ทัพนักกีฬาไทย ชี้เป็นรางวัลแห่งความมุมานะ เชิญชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยถึงวันที่ 8 ส.ค.นี้

เผาร่างพยาบาลด่านหน้า ติดโควิด-19

เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างพยาบาลสาวที่ติดเชื้อโควิด-19 จากการปฏิบัติหน้าที่ สู่พิธีฌาปนกิจที่วัดบางม่วง จ.นนทบุรี ซึ่งมีญาติและเพื่อนเดินทางมาร่วมพิธีหลายคน

ศบค. รายงานพบ 6 คลัสเตอร์ใหม่ 5 จังหวัด

ศบค.รายงานป่วยใหม่ 14,260 ราย สะสม 481,967 ราย ตายอีก 119 ราย พบ 6 คลัสเตอร์ใหม่ 5 จังหวัด มีโรงงานและโรงเรียน ขณะที่ฉีดวัคซีนแล้ว 15.7 ล้านโดส