fbpx

พร้อมเปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รับ Phuket Sandbox

ภูเก็ต 1 ก.ค. – รมว. วราวุธยืนยันกระทรวงทรัพยากรฯ พร้อมแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ 4 แห่งในสังกัด รองรับ Phuket Sandbox


นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า กระทรวงฯ พร้อมเปิดแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติในจังหวัดภูเก็ต ในการการเปิดประเทศไทยสำหรับนักท่องเที่ยวโดยไม่มีการกักตัว ตามโครงการ Phuket Sandbox ที่ผ่านมา จัดเตรียม ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สถานที่ บุคลากร และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาตั้งแต่วันนี้ (1 ก.ค.) พร้อมจัดทำข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติ/ข้อห้ามเกี่ยวกับกิจกรรมทางทะเล ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวให้ได้สัมผัสธรรมชาติด้วยวิถีใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สำคัญในจังหวัดภูเก็ต ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี 4 แห่ง ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติสิรินาถ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโต๊ะแซะ และสถานแสดงพันธุ์พืชน้ำภูเก็ต ซึ่งทั้ง 4 แห่งได้รับการรับรองตามมาตรฐาน SHA Plus เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการรับรองว่า สถานประกอบการมีมาตรการทางสุขอนามัยในการควบคุมโรคโควิด-19 อีกทั้งมีพนักงานในสถานประกอบการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้วเกินกว่า 70% จึงพร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตโดยไม่ต้องกักตัวตามนโยบายรัฐบาล


ทั้งนี้ได้จัดทำข้อกำหนด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเข้าชมและเข้าใช้สถานที่ รวมถึงข้อห้ามต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทั้งยังกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ เพื่อเพิ่มระยะห่างและลดความแออัดในการเข้าเยี่ยมชม เช่น อุทยานแห่งชาติสิรินาถ มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและน่าสนใจ ประกอบด้วย หาดในยาง รับนักท่องเที่ยวได้วันละ 200 คน หัวแหลม – อ่าวปอ หาดลายัน และจุดชมวิวเครื่องบินขึ้น – ลง หาดไม้ขาว รับนักท่องเที่ยวได้ 100 คน/วัน โดยจะทำความสะอาดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว มีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ/น้ำเสีย) วันละ 2 รอบ มซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ ห้องสุขา เป็นต้น ส่วนในเรื่องความพร้อมของบุคลากร เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 แล้ว 96%  ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา นอกจากนี้ ในเรื่องความปลอดภัย ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง  อีกทั้ง ได้มีจัดเตรียมพร้อมอุปกรณ์ด้านการกู้ชีพและกู้ภัย ในกรณีฉุกเฉิน มีการจำกัดนักท่องเที่ยว โดยให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียนจองเข้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถล่วงหน้า ผ่านแอพ QueQ มีจุดคัดครองบริเวณด่านเก็บค่าบริการ มีการตรวจวัดอุณหภูมิ จุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และให้มีการ Cheek – in / Cheek – Out ผ่านแอพ ไทยชนะ ด้วย

สำหรับข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติ/ข้อห้ามในการเข้าชมอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ได้แก่ 1) ห้ามขีดเขียน 2) ห้ามสูบบุรี่ 3) ห้ามบรรจุภัณฑ์พลาสติก 4) ห้ามทิ้งขยะ 5) ห้ามก่อกองไฟ 6) ห้ามเสียงดัง 7) ห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 8) ห้ามปีน/ห้ามเดินออกนอกเส้นทาง และ 9) ไม่นำพืชพรรณและทรัพยากรธรรมชาติออกจากพื้นที่

ส่วนที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและน่าสนใจ ประกอบด้วย น้ำตกบางแป และ น้ำตกโตนไทร ซึ่งมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวได้วันละ 150 คน โดยในเรื่องสถานที่ เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวพักผ่อนและลงเล่นน้ำได้บริเวณน้ำตกบางแป และ น้ำตกโตนไทร มีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ/น้ำเสีย) วันละ 1 รอบ ในเรื่องความพร้อมของบุคลากร เจ้าหน้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 แล้ว 90%  และให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา นอกจากนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้ง มีจุดคัดครอง มีการตรวจวัดอุณหภูมิ จุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยว และให้ลงทะเบียน QR Code ด้วย


สำหรับข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติ/ข้อห้ามในการเข้าชมเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว ได้แก่ 1) ห้ามล่าสัตว์  2) ห้ามให้อาหารสัตว์ป่าทุกชนิด 3) ห้ามเก็บพันธุ์ไม้/ดอกไม้ 4) ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าในศูนย์ฯ และ 5) ห้ามก่อกองไฟ

 ที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโต๊ะแซะ มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและน่าสนใจ ประกอบด้วย วัดเจริญสมณกิจ จุดชมวิวเขาโต๊ะแซะ ศาลเจ้าพ่อเขาโต๊ะแซะ จุดชมลิง จุดให้อาหารลิง และลานออกกำลังกาย โดยในเรื่องสถานที่และการจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ/น้ำเสีย) มีการจัดการทุกวัน มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ตลอด 24 ชม. มีการลงทะเบียนผู้เข้าใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยวหรือสแกน QR-Code หมอชนะ ตลอดจนมีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา กำหนดให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีจัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ อีกทั้ง จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร  นอกจากนี้ ให้มีการทำความสะอาดเครื่องออกกาลังกายสม่ำเสมอ และไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ตลอดจนให้เหลื่อมเวลาและลดเวลาทำกิจกรรม ด้วยอีกแห่งคือสถานแสดงพันธุ์พืชน้ำภูเก็ต มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและน่าสนใจ ประกอบด้วย

โครงกระดูกวาฬบรูด้า พะยูน แอ่งน้ำจำลองเลี้ยงดาวทะเลปลิงทะเล ปลาว่ายน้ำกลับหัว ป่าโกงกางจำลอง ปลาในแนวปะการัง ฉลามกบฉลามหูดำ โชว์ดำน้ำให้อาหารปลา และปลาหมอทะเล โดยสถานแสดงพันธุ์พืชน้ำภูเก็ต แห่งนี้ มีความพร้อมสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ 1,000 คน/วัน  มีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ/น้ำเสีย) โดยงดการใช้ถุงพลาสติกในการจำหน่ายสินค้า และให้มีการแยกประเภทถังขยะ โดยในด้านความพร้อมของสถานที่และบุคลากร ได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และมีระบบกล้องวงจรปิด กำหนดให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าชมทุกคน ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ทำเครื่องหมายเว้นระยะ 1-2 เมตร กำหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคน (ที่แพทย์อนุญาต) ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด- 19 ภายในเดือนมิถุนายน 2564 ทำความสะอาดพื้นที่ที่สัมผัสบ่อยด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ จัดหาแอลกอฮอล์เจลให้ผู้เข้าชม ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เข้าชมทุกคน และให้ผู้เข้าชมทุกคนลงทะเบียนก่อนเข้าชมหรือลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่นไทยชนะ

สำหรับข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติ/ข้อห้ามในการเข้าชมสถานแสดงพันธุ์พืชน้ำภูเก็ต และการทำกิจกรรมทางทะเล  ได้แก่ 1) ไม่เก็บทุกสิ่งที่มีชีวิตในทะเลไปเป็นของที่ระลึก 2) ไม่เหยียบย่ำบริเวณแนวปะการัง 3) ไม่ทำอันตรายต่อสัตว์ทุกชนิด 4) ไม่ทิ้งขยะลงในท้องทะเล 5) ไม่ซื้อของที่ระลึกที่ทำจากปะการัง สัตว์ทะเล เป็นส่วนประกอบ 6) ไม่นำเรือเข้าใกล้แนวปะการังน้ำตื้นมากเกินไป 7) ไม่ทิ้งสมอในแนวปะการัง และผูกเรือไว้ในทุ่นจอดเรือในบริเวณที่จัดได้. – สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

เงินเยียวยาถึงมือผู้ประกันตน 4 ส.ค.นี้ ย้ำโอนเข้าบัญชีผ่านพร้อมเพย์

สมาคมธนาคารไทยประสานธนาคารสมาชิก พร้อมรับโอนเงินเยียวยาประกันสังคมผ่านระบบพร้อมเพย์ ให้ผู้ประกันตน ม.33 ที่ได้รับสิทธิรับเงินช่วยเหลือจากคำสั่งล็อคดาวน์พื้นที่สีแดงเข้ม รวม 13 จังหวัด 9 ประเภทกิจการกว่า 2.87 ล้านราย แนะผู้ได้สิทธิ รีบสมัครพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนก่อนวันที่ 4 สิงหาคม นี้

ข่าวแนะนำ

ชลบุรี ยอดโควิดพุ่ง 1,359 ราย ดับอีก 5

ชลบุรี ยอดผู้ติดเชื้อโควิดพุ่งไม่หยุด วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,359 ราย ในจำนวนนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ 20 ราย และเสียชีวิตอีก 5 ราย

ถกห้างฯ ยันสตอกสินค้ามีเพียงพอ ประชาชนไม่ต้องกักตุน

อธิบดีกรมการค้าภายในได้ร่วมประชุมกับห้างสรรพสินค้าทั้งเล็กและใหญ่ต่างยืนยันสตอกสินค้าอุปโภคและบริโภคมีเพียงพอ ย้ำประชาชนไม่ต้องกักตุนสินค้าไว้แต่อย่างใด

ติดโควิดโทรสายด่วน 1330 เบอร์เดียว

ศบค.เผย สหรัฐกำหนดแนวทางการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ชัดเจน เตือนประชาชนที่ซื้อชุดโควิดมาตรวจเอง ถ้าเสี่ยงสูงแล้วผลเป็นลบ ต้องตรวจใหม่ภายใน 3 วัน ปรับระบบติดต่อผ่านสายด่วนสปสช. 1330 เบอร์เดียวเท่านั้น