fbpx

แนะแจ้งความถูกสหกรณ์หลอกออมเงิน

รุงเทพฯ 30 เม.ย. – อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์แนะประชาชนที่ถูกสหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจฯ หลอกให้ออมเงินเข้าแจ้งความดำเนินคดี เนื่องจากเป็นการทำธุรกิจแชร์ลูกโซ่ โดยกรมสั่งยกเลิกสหกรณ์แห่งนี้แล้ว


นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) กล่าวว่า ขอให้ประชาชนที่หลงเชื่อและฝากเงินกับกลุ่มบุคคลที่อ้างตนเป็นคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจ บริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน จำกัด และไม่สามารถถอนเงินได้ ไปแจ้งความดำเนินคดี มีเจตนาหลอกลวงประชาชน เป็นการกระทำที่เข้าลักษณะฉ้อโกงประชาชนและมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343 นอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมดำเนินธุรกิจคล้ายแชร์ลูกโซ่ โดยโฆษณาชวนเชื่อทางสื่อออนไลน์แก่บุคคลทั่วไปให้สมัครสมาชิก พร้อมจูงใจให้ฝากเงินด้วยผลตอบแทนที่เกินกฎหมาย รวมทั้งไม่ปรากฏว่า นำเงินไปทำธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ที่จะนำมีผลตอบแทนมาให้ผู้ฝากเงินจึงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการดำเนินธุรกิจ มีการใช้ชื่อสหกรณ์รับฝากเงินจากบุคคลในชื่อสหกรณ์ 6 บัญชี แต่พบเพียง 2 บัญชีที่มีการเคลื่อนไหวทางการเงิน แต่อีก 4 บัญชีไม่มีสมุดบัญชีและเอกสารให้ตรวจสอบ และไม่มีการบันทึกรายการบัญชีของสหกรณ์ จากเอกสารของผู้ร้องเรียนที่ฝากเงิน แต่ไม่สามารถถอนได้จาก 4 บัญชีนี้  41 ราย วงเงิน 214 ล้านบาท ขณะนี้ผู้เสียหายบางรายได้แจ้งความดำเนินคดีแล้ว แต่คาดว่า ยังมีรายอื่นอีก

นายวิศิษฐ์กล่าวต่อว่า จากการตรวจสอบพบว่า ที่ตั้งสำนักงานที่มีการจดแจ้งตามข้อบังคับกับสถานที่ทำธุรกรรมไม่ตรงกัน ขณะที่ไปมีป้ายชื่อสหกรณ์ไปติดที่บริษัท เวบสวัสดี จำกัด (มหาชน) ทำให้ประชาชนสำคัญผิดคิดว่าเป็นสำนักงานสหกรณ์จึงมีการหลงเชื่อสมัครเป็นสมาชิกและฝากเงิน กรรมการสหกรณ์ไม่จัดประชุมเพื่อพิจารณาบริหารงานให้เป็นไปตามข้อบังคับตั้งแต่จดทะเบียนสหกรณ์ การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน เจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ตรวจสอบและแนะนำให้ปรับปรุงบัญชีทั้งค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ จำนวนดอกเบี้ยค้างจ่าย ไม่สามารถแสดงสมุดบัญชีให้ตรวจสอบได้ โดยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์แจ้งว่าไม่ทราบสมุดอยู่ที่ไหน ไม่ทราบกรรมการผู้ใดเก็บรักษา


ทั้งนี้ สหกรณ์ดังกล่าวมีสมาชิก ณ  30 มิ.ย.63 จำนวน  319 ราย และมีการรับสมาชิกสมทบที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและไม่มีการจัดทำทะเบียนสมาชิกสมทบจึงไม่สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ มีบัญชีออมทรัพย์ 271 บัญชี มีเงินคงเหลือรวม 3 แสนบาทและบัญชีฝากประจำ 16 บัญชี มีเงินคงเหลือ 3 ล้านบาท กรณีผู้ร้องเรียนไม่มีรายชื่อปรากฏในบัญชีสหกรณ์ ประกอบกับสหกรณ์ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมสมุดบัญชีเงินฝากที่ออกให้กับสมาชิกจึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า ได้ออกสมุดบัญชีรับฝากไปแล้วเท่าไหร่  แต่จากการตรวจเอกสารผู้ร้องที่ไม่สามารถขอถอนเงินได้กลับพบว่า มีการโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ที่ไปเปิดกับธนาคารอื่น ๆ ที่ไม่ได้แจ้งต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์อีก 3 บัญชีและพบว่าบันทึกช่วยจำในเอกสารการโอนแต่ละฉบับระบุผลตอบแทนเช่น เงินฝากสหกรณ์ 39 วัน ได้ดอกเบี้ยร้อยละ 10 ฝากสหกรณ์ 35,000 บาท รับทอง 6,000 บาท เป็นต้น ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวเกินกว่าอัตราที่ระเบียบของสหกรณ์กำหนดกำหนดไว้ว่า ต้องไม่เกินร้อยละ 4 ต่อปี ประกอบกับไม่เป็นไปตามประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์ จึงออกคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ยกเลิกสหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจ บริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน จำกัด แล้ว

“กสส. จะดำเนินการตามนโยบายของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำให้ตรวจสอบเชิงลึกสหกรณ์ทุกแห่ง หากสหกรณ์ใดไม่สามารถปิดบัญชีรายปีทุกปีได้” นายวิศิษฐ์กล่าว. – สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ญาติยังคาใจ ฉีดวัคซีน 2 วัน เสียชีวิต

ครอบครัวติดใจ คนขับรถเอกซเรย์เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนโควิด 2 วัน ภรรยาเผยสามีไม่มีโรคประจำตัว ร่างกายแข็งแรง แต่ไม่ได้ชันสูตรศพ เพราะไม่อยากวุ่นวาย

หญิงชาวมาลีให้กำเนิดทารกแฝด 9 คน ครั้งแรกในโลก

หญิงชาวมาลี วัย 25 ปี สร้างความตกตะลึงให้กับวงการแพทย์ หลังให้กำเนิดทารกแฝด 9 ที่โรงพยาบาลในคราวเดียว เป็นครั้งแรกในโลก

ลูกหลานแพร่เชื้อ หลวงตาติดโควิด 2 วันมรณภาพ

เผาทันที ศพหลวงตา วัย 73 ปี ติดโควิด-19 แค่ 2 วัน มรณภาพ คาดรับเชื้อจากญาติโยมกลุ่มลูกหลานที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ

เตือนอินเดียหายนะแน่หากโควิด-19 ระบาดระลอกสาม

ผู้เชี่ยวชาญในอินเดีย เตือนการระบาดของโควิด-19 ระลอกสาม เป็นสิ่งที่อินเดียไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และจะสร้างหายนะครั้งใหญ่ให้แก่ประเทศและประชาชน ซึ่งขณะนี้กำลังเผชิญการระบาดระลอกสองอยู่

ข่าวแนะนำ

เตือนอินเดียหายนะแน่หากโควิด-19 ระบาดระลอกสาม

ผู้เชี่ยวชาญในอินเดีย เตือนการระบาดของโควิด-19 ระลอกสาม เป็นสิ่งที่อินเดียไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และจะสร้างหายนะครั้งใหญ่ให้แก่ประเทศและประชาชน ซึ่งขณะนี้กำลังเผชิญการระบาดระลอกสองอยู่

วัคซีนซิโนแวคมาถึงไทยอีก 1 ล้านโดส

คซีนซิโนแวคจากจีนมาถึงไทยอีก 1 ล้านโดส เมื่อเช้ามืดวันนี้ หลังก่อนหน้านี้นำเข้ามาแล้ว 2.5 ล้านโดส รวมยอดนำเข้า 3.5 ล้านโดส และวันที่ 14 พ.ค.จะเข้ามาอีก 5 แสนโดส