fbpx

นกแอร์เตรียมปรับ “พรีเมียม แอร์ไลน์”

กรุงเทพฯ 24 ส.ค.- ผู้บริหารนกแอร์ ระบุเตรียมปรับจากโลว์คอสต์แอร์ไลน์ เป็นพรีเมียมแอร์ไลน์ช่วงสิ้นปีนี้ พร้อมยืนยันหากเปิดให้บริการแล้ว จะไม่มีการหยุดบินอย่างแน่นอน ส่วนความคืบหน้าแผนฟื้นฟูล่าสุด ผ่านความเห็นชอบจากเจ้าหนี้แล้ว

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินนกแอร์เปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนฟื้นฟูสายการบินว่า กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้สายการบินสามารถกลับมาใช้บริการได้อย่างมั่นคง โดยสายการบินได้ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และมีการประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีมติยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการ ของเจ้าหนี้รวมกันร้อยละ 70 ของจำนวนหนี้ทั้งหมด จำนวนเงิน 5,153 ล้านบาท และในวันที่ 26 สิงหาคมนี้จะมีการนัดพิจารณาอีกครั้ง โดยเนื้อหาในแผนฟื้นฟูจะมีการขอวงเงินฉุกเฉิน เนื่องจากสายการบินมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่อง ต่อผู้ถือหุ้นและสถาบันการเงิน รวมถึงนักลงทุน คือจะมีการเพิ่มทุน 5 พันล้านบาท เป็นระยะรวมแล้วภายใน 5 ปี


มีการนำเข้าเครื่องบิน ปีละ 2 ลำ เป็นเครื่อง Boeing 737-800 หรือเทียบเท่า และมีการทำการบินเพื่อสนับสนุนเมืองรอง โดยเฉพาะเบตง รวมถึงสนามบินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยเครื่องบิน Q400 ที่มีความปลอดภัยสูงและมีความสะดวกสบายในการเดินทาง ล่าสุดได้ยื่นขอกับกพท. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาแล้ว คาดว่าจะสามารถนำเข้าภายในปีนี้

ส่วนการทำการบินในขณะนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกมาตรการุห้ามสายการบินรับส่งผู้โดยสารในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคมจนถึงวันนี้ ทำให้ซึ่งทำให้สายการบินไม่สามารถทำการบินเข้าออกท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งคาดว่ามาตรการนี้จะสิ้นสุดถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้ ทำให้สายการบินนกแอร์ต้องไปตั้งฐานการบินที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภาแทน เนื่องจากมองว่ายังมีผู้โดยสารที่จำเป็นจะต้องเดินทางอยู่ และตัวท่าอากาศยานไม่ไกลกรุงเทพฯมาก จึงสะดวกในการเดินทางมากกว่าสนามบินอื่น


ขณะที่สิ้นปีนี้ นกแอร์มีแผนที่จะปรับโฉมสายการบินใหม่ จากสายการบินโลว์คอสเป็นสายการบินพรีเมี่ยม โดยใช้จุดแข็งด้านบริการ รวมถึคงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทมี่จะออกมา เพื่อตอบสนองความต้องการผู้โดยสาร เช่น บริการต่อรถ ต่อเรือไปยังสถานที่ต่างๆ ส่วนกรณีที่ระบุว่า ตั๋วโดยสารของนกแอร์ มีราคาแพงนั้น ยอมรับว่า ขณะนี้มีราคาสูงขึ้นจริง จากแผนการบินแห่งใหม่ที่อู่ตะเภา ทำให้ต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ จากสนามบินดอนเมืองและต่างจังหวัด ใช้บุคลากรทั้งส่วนหน้าส่วนหลังต่อวันมากถึง 200 คน เพื่อให้ทำการบินที่สนามบินอู่ตะเภาได้

นอกจากนี้ยังมีมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะมาตรการเว้นระยะห่างที่ทำให้ทำให้อัตราการบรรทุกผู้โดยสารเที่ยวบินหรือลงเพียงแค่ร้อยละ 50 ตามข้อกำหนดของ กพท. ซึ่งสายการบินเตรียมขออนุญาตให้บบรทุกผู้โดยสารเพิ่มได้เป็นร้อยละ 70 เนื่องจากปัจจุบันมีผู้โดยสารเพียง 30 คนต่อเที่ยวเท่านั้น รวมถึงให้พิจารณาการเปิดให้บริการที่สนามบินดอนเมืองด้วย

“การไปตั้งฐานการบินที่อู่ตะเภา รายได้ไม่สร้างผลกำไร 30 คนต่อ 1 เที่ยวบินจะไม่ขาดทุนได้อย่างไร ทำเพราะเป็นหน้าที่เป็นสายการบินคนไทย ต้องรับใช้ประชาชนในยามลำบาก ไม่ใช่บินแล้วไม่คุ้ม ไม่บิน ไม่ใช่นกแอร์” นายวุฒิภูมิ


โดยขณะนี้ นกแอร์มีการเพิ่มเส้นทางเชื่อมภาคเหนือกลางอีสานใต้ให้ง่ายต่อการเดินทางมากที่สุด ซึ่งขณะนี้มีเส้นทางที่เปิดให้บริการเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภามีจังหวัดเชียงใหม่เชียงราย อุดรธานี อุบลราชธานี สกลนครสุ ราษฎร์ธานี ภูเก็ตนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง สำหรับความมั่นคงของบริษัท ความเสี่ยงปิดกิจการ หน่วยงานที่กำกับดูแล คงมองเรื่องพฤติกรรม ยืนยันว่า นกแอร์มีความพร้อม ไม่เคยมีการควบรวมไฟล์ต ให้ดูพฤติกรรมย้อนหลัง การทิ้งผู้โดยสาร ซื้อตั๋วแล้วมั่นใจได้ ขณะเดียวกันนกแอร์ยังมีกระแสเงินสดเพียงพอ มีเงินกู้ฉุกเฉิน และทุนบริษัทค่อนข้างแข็งแรง มีการเตรียมกระแสเงินสดอยู่ได้เกิน 6 เดือน

ด้านนายไต้ ชอง อี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์ กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายของสายการบินสายการบินมีขึ้นอยู่กับว่ามีการทำการบินหรือไม่ ถ้าไม่มีก่ารทำการบิน อยู่ที่ประมาณ 30 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างเช่น ค่าน้ำมันร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน สำหรับเรื่องสงครามราคา นายวุฒิภูมิมองว่า ยังมีอยู่ แต่ขณะนี้ถือว่าแต่ละสายการบินค่อนข้างบาดเจ็บอยู่จากโควิด-19 แต่ละสายเอาเครื่องบินออกจากฝูงมากกว่าร้อยละ 50 แต่นกแอร์ยังมี 22 ลำเหมือนเดิม และจะเอามาใหม่ 6 ลำ มองถึงคู่แข่ง สงครามราคาเชื่อว่า ภาครัฐจะเข้ามาดูอย่างแน่นอน เพราะอาจจะมีการทุ่มราคาตลาด อาจมีการผูกขาด บางสายอาจได้เปรียบที่ได้บินเจ้าเดียวในบางเส้นทาง

ส่วนสายการบินจะมีการปรับลดหรือเพิ่มพนักงานภายใต้แผนฟื้นฟูหรือไม่นั้น ก่อนสถานการณ์โควิดมีพนักงานประมาณ 1,500 คนแต่มีบางส่วนที่ลาออก และมีการปรับลดนักบิน หากเทียบกับสายอื่นถือว่าน้อยมาก ตอนนี้เหลือ 1,411 คน พร้อมยืนยันว่า การลดพนักงานไม่ได้เป็นการเชิญออก แต่เป็นการขออาสา Golden hand check ในบางหน่วย เพราะจำนวนไม่สอดคล้องกับจำนวนเครื่อง อาจจะรับเพิ่มในส่วนของพาณิชย์ ไอที นโยบายจนถึงสิ้นปีงดทำงาน 3-15 วัน .-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

เปิดภาพสเก็ตช์ เร่งล่าคนร้าย มีดจี้นักเรียนไปล่วงละเมิดในป่า

ตำรวจเปิดภาพสเก็ตช์เร่งล่าคนร้ายเป็นชายวัยรุ่น ก่อเหตุใช้มีดจี้นักเรียนสาวหน้าตาดี อายุ 17 ปี ไปล่วงละเมิดในป่าละเมาะท้ายหมู่บ้าน

สธ.เปิดแผนฉีดไฟเซอร์ในเด็กอายุ 12 ขึ้นไป

สธ.เปิดแนวทางฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 12-17 ปี จำนวน 4.5 ล้านคน เริ่มฉีดจริง 4 ต.ค.นี้ ภายใต้เงื่อนไขต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง พร้อมจัดทำคู่มือการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

ข่าวแนะนำ

นั่งรถไฟ-เที่ยวเทศกาลลูกชิ้นยืนกิน บุรีรัมย์

การรถไฟฯ เปิดให้บริการขบวนรถโดยสาร 7 ขบวน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการเดินทางเที่ยวเทศกาลลูกชิ้นยืนกิน สถานีรถไฟบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 18-24 กันยายน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

เริ่ม 24 ก.ย.นี้ ทยอยฉีดเข็ม 3 กระตุ้นภูมิ

โฆษกรัฐบาล เผย 24 ก.ย. เตรียมฉีดเข็ม 3 กระตุ้นภูมิเป็นวันแรก ขณะที่ 4 ต.ค. ดีเดย์ฉีดไฟเซอร์ให้นักเรียน ยันวัคซีนยังทยอยเข้ามา มั่นใจเพียงพอแน่นอน ย้ำนายกฯ กำชับเร่งฉีดทุกกลุ่มให้ได้ตามเป้า

จับแชร์ “ออมเงิน” ต้นเหตุเยาวชน 17 ปี ก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทอง

ตำรวจไซเบอร์บุกจับเจ้าของวงแชร์พร้อมสามี หลอกลงทุนออนไลน์ ต้นเหตุเยาวชน 17 ปี ก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองในห้างสรรพสินค้า จ.นนทบุรี