fbpx

สงกรานต์ 64 ยอดคนใช้ขนส่งสาธารณะ 7.3 ล้านคน

กรุงเทพฯ 26 เม.ย. – ก.คมนาคม พอใจผลการให้บริการและอำนวยความสะดวกการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 64 พบประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะเดินทาง 7.3 ล้านคน และสถิติอุบัติเหตุลดลง 20%


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 20 หน่วยงาน เข้าร่วม

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 ระยะเวลารวม 7 วัน สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ทั้งการให้บริการการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และบนโครงข่ายถนน ตามเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงง่าย มีบริการที่เพียงพอและไม่ล่าช้า เน้นดูแลรักษาความปลอดภัยในการให้บริการขนส่งสาธารณะอย่างเข้มงวด ดำเนินการตรวจความพร้อมระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมทั้งบริหารจัดการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ให้มีความคล่องตัวและปลอดภัย โดยอุบัติเหตุทางถนนลดน้อยลงจากช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา เป็นการลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากอุบัติเหตุทางถนน


นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า จากการรวบรวมข้อมูลสถิติการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถโดยสารสาธารณะ รถไฟ เรือโดยสาร และเครื่องบิน รวมจำนวน 7.3 ล้านคน

ส่วนสถิติอุบัติเหตุ พบว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 มีรถโดยสารสาธารณะที่เกิดอุบัติเหตุ 4 คัน และรถไฟเกิดอุบัติเหตุ 5 ครั้ง รวมมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขนส่งสาธารณะ จำนวน 9 ราย ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินตามกฎหมาย รวมถึงเยียวยาผู้ประสบเหตุอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ จากการเกิดอุบัติเหตุใหญ่จากขนส่งสาธารณะที่เกิดขึ้น กระทรวงคมนาคมจะนำไปถอดบทเรียนเพื่อปรับปรุงการบริการขนส่งสาธารณะให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อีกในอนาคต

สำหรับการเดินทางบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม จากการรวบรวมสถิติการเดินทางบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม พบว่ามีจำนวนลดลง โดยประชาชนเดินทางเข้า-ออกกรุงเทพมหานคร บนถนนทางหลวงสายหลักและทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 รวม 7 วัน รวมจำนวน 6,469,748 คัน หรือประมาณ 920,000 คัน/วัน ลดลงจากช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ประมาณ 140,000 คัน


สำหรับการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 โดยบนมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 และหมายเลข 9 ตั้งแต่วันที่ 9-16 เมษายน 2564 รวมระยะเวลา 8 วัน พบว่ามีรถที่ใช้บริการรวมจำนวน 4.28 ล้านคัน และบนทางพิเศษ 5 สายทาง ได้แก่ ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ตั้งแต่วันที่ 9-16 เมษายน 2564 รวมระยะเวลา 8 วัน พบว่ามีรถใช้บริการรวมจำนวน 2.05 ล้านคัน สำหรับทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา และทางพิเศษเฉลิมมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายน 2564 รวมระยะเวลา 3 วัน พบว่ามีรถใช้บริการรวมจำนวน 1.73 ล้านคัน

ดังนั้น สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ที่มีปริมาณการเดินทางของประชาชนลดลง ทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 ลดน้อยลงมากกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ก่อนหน้าทั้ง 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) ทั้งนี้ การเกิดอุบัติเหตุทางถนนบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม ส่วนใหญ่ยังมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด การไม่สวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่ และการดื่มแล้วขับ

สำหรับการเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการเดินทางฟรีบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) ช่วงปากช่อง-สีคิ้ว ระยะทาง 35.75 กิโลเมตร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมระยะเวลา 11 วัน พบว่ามีรถยนต์เลี่ยงไปใช้บริการสาย M6 จำนวน 206,105 คัน คิดเป็น 18.84% ของปริมาณรถบนถนนมิตรภาพ ขาเข้า-ออกกรุงเทพมหานคร  

นายศักดิ์สยาม กล่าวด้วยว่า กระทรวงคมนาคมจะนำข้อมูลและสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ได้ไปจัดทำแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ของประเทศไทยคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น และประชาชนมีแนวโน้มเดินทางมากขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดต่อเนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา กระทรวงคมนาคมจะเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในสังกัด เพื่อรักษาประสิทธิภาพการให้บริการคมนาคมขนส่งแก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และถึงที่หมายอย่างปลอดภัยต่อไป. – สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ชวนปชช.สวดมนต์สร้างขวัญกำลังใจ 11 พ.ค.

“อนุชา” เชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์พร้อมกันทั่วประเทศ 11 พ.ค. นี้ สร้างขวัญกำลังใจในยามวิกฤติโรคระบาด เพื่อเป็นสิริมงคลของประเทศ

เฝ้าระวังคลัสเตอร์ 9 พื้นที่ใน กทม.

ศบค. เฝ้าระวังคลัสเตอร์ 9 พื้นที่ใน กทม. ชี้ผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนักเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เตรียมสร้างโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมที่ศูนย์ประชุมแจ้งวัฒนะ

ไทยได้สิทธิผลิตยา “ฟาวิพิราเวียร์” รักษาผู้ป่วยโควิด

ไทยได้สิทธิผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้เอง ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมประสานสั่งซื้อวัตถุดิบสำหรับผลิตยาแล้ว

ข่าวแนะนำ

แพทย์เผยแม่ติดเชื้อโควิด-19 สามารถให้นมบุตรได้

กรมการแพทย์ เผยแม่ติดเชื้อโควิด-19 สามารถให้นมบุตรได้ตามปกติ เพราะเชื้อโควิด-19 ไม่ติดต่อผ่านทางน้ำนมแม่ แต่จะต้องป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด

ชื่นชม รพ.กระบี่ ผ่าคลอดแม่ติดโควิดรายแรก ปลอดภัยทั้งแม่-ลูก

โซเชียลแห่ชื่นชมทีมแพทย์ พยาบาล รพ.กระบี่ ผ่าคลอดหญิงป่วยโควิด-19 สำเร็จเป็นรายแรกของ จ.กระบี่ ปลอดภัยทั้งแม่และลูก ทีมแพทย์-พยาบาล เผยมีการซ้อมความปลอดภัยเป็นอย่างดี รู้สึกภูมิใจมาก