fbpx

“สมคิด” หนุนงานวิจัยปรับใช้เชิงอุตสาหกรรม

กระทรวงวิทย์ฯ  16 มี.ค. – รองนายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงวิทย์ฯ พัฒนางานวิจัยมาปรับใช้เชิงอุตสาหกรรม กระตุ้นเด็กให้เรียนวิทยาศาสตร์ เร่งเครื่องการสร้างเมืองนวัตกรรมอาหารให้สมบูรณ์ หลังเอกชนเริ่มทยอยเข้าใช้พื้นที่ หนุนเกษตรกรให้คนยุคใหม่ค้าขายผ่านออนไลน์


นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รับมอบนโยบายการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนตื่นตัวมีความต้องการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมผ่านรางวัลของนายกรัฐมนตรี มุ่งส่งเสริมการเรียน 5 ด้านอุตสหากรรรมเป้าหมาย ไม่ใช่การส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมุ่งแข่งขันด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิก เมื่อรับรางวัลแล้วหายไป โดยต้องมอบทุนให้เด็กนักเรียนต่อเนื่องและต่อเชื่อมไปสู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ทุกโรงเรียนตื่นตัวการสอนวิทยาศาสตร์มากขึ้น

นายสมคิด กล่าวว่า ต้องการให้ทุกส่วนเน้นการเพิ่มงานวิจัยและพัฒนาผ่านใช้งบประมาณในสัดส่วนสูงขึ้นเทียบกับต่างประเทศ โดยให้มีสัดส่วนร้อยละ 1 ของจีดีพีในปี 2561 และเพิ่มต่อเนื่องในปีต่อไป  รัฐบาลพร้อมประสานกับสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรในส่วนที่จำเป็น เพื่อมองเห็นเป้าหมายส่งเสริมการวิจัย หลังจากรัฐบาลส่งเสริมการตั้งสำนักงานนวัตกรรมด้านอาหาร ไอโบ นาโนเทคโนโลยี ในรูปแบบอุทยานวิทยาศาสตร์ รองรับการบริการกับภาคเอกชน เพราะมีเอกชนต่างชาติต้องการเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก หลังจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รายางานว่างบการวิจัยและพัฒนาฯ ปี 2558 มีสัดส่วนร้อยละ 0.62 ของจีดีพีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 85,000 ล้านบาท คาดว่าปี 2559 มีสัดส่วนร้อยละ 0.75 และเพิ่มเป็นร้อยละ 1 ในปี 2561 ขณะที่นักวิจัยทั้งประเทศมี 160,000 ราย อยู่ในภาคเอกชน 60,000 ราย จึงต้องการให้เพิ่มสัดส่วนนักวิจัยและต้องการให้เทียบกับเวียดนาม เพราะเป็นคู่แข่งของไทย


ทั้งนี้ เพื่อต้องการขับเคลื่อนปี 2560 – 2561 การพัฒนา Food innopolis โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) การส่งเสริมผู้ประกอบการ Startup โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)  การส่งเสริม Innovation Museum โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) การสร้างEastern Economic Corridor of innovation (EECI) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อฐานราก โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) หลังจากที่ผ่านมากระทรวงวิทยาศาสตรฯ ส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สินค้าโอทอป นำงานวิจัยและพัฒนามาปรับปรุงสินค้า หลังจากได้รับการยกเว้นภาษี 3 เท่า การขึ้นบัญชีนวัตกรรม ให้นำรายชื่อเอสเอ็มอี เกษตรกรที่มีศักยภาพนำมาพัฒนาตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งเสริม Bio Economy

นายสมคิด ย้ำว่า นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  ที่จังหวัดระยองวันที่ 5 เมษายน ส่วนหนึ่งเพื่อสร้าง Eastern Economic Corridor of innovation (EECI) เพื่อให้เกิดเมืองนวัตกรรมในภาคตะวันออกอย่างจริงจัง ยอมรับว่าการเตรียมงานคืบหน้ามากน่าพอใจ การสร้าง EECI จะใช้พื้นที่ของ ปตท. จึงเตรียมลงนามการใช้ประโยชน์พื้นที่และลงนามร่วมกับนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการเข้ามาช่วยเหลือ  เช่น ผู้ว่ามณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมเดินทางมาหารือกับไทย และญี่จะตามมาด้วย ไทยจึงต้องตั้งรับมือดังกล่าว และเตรียมนำเรื่องแนวทางการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าเสนอที่ประชุม ครม.พิจารณาจะทำให้ทุกค่ายรถยนต์หันมาตามนโยบายของไทย และการตั้งกรมรางรองรับการสร้างรถไฟฟ้าหลายเส้นทาง

เจ้าหน้าที่รายงานที่ประชุม ว่า ความคืบหน้าการสร้างเมืองนวัตกรรมอาหารบนเนื้อที่ 200 ไร่ ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา จึงมีเอกชนทยอยเข้าใช้พื้นที่ 10 ราย เช่น Red Bull เปปซี่ ซีพีเอฟ มิตรผล นมเมจิ อายิโนะโมะโตะ คาดว่าจะเกิดการลงทุนใหม่ 1,500 ล้านบาทต่อปี และสร้างรายได้ในเมืองนวัตกรรม 3,000 ล้านบาทต่อปี นายสมคิด ย้ำว่าเมืองนวัตกรรมอาหารของไทยนับมีศักยภาพสูงมาก จึงต้องการส่งเสริมอย่างจริงจังผ่านความร่วมมือทั้งมหาวิทยาลัย เอกชน หน่วยงานรัฐ เพื่อกระจายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ


ที่ประชุมรายงานว่าเป้าหมายการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ Start Up 100,000 ราย ขณะนี้มีนักศึกษาเสนอโปรแกรมมาช่วยพัฒนา 29,519 ราย และโครงการพี่ช่วยน้อง เพื่อให้เอกชนรายใหญ่มาช่วยเหลือเอสเอ็มอี  และการร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อนำผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคเกษตร นำมาช่วยเหลือผ่านการใช้เทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา เพื่อคัดสินค้าที่มีศักยภาพนำมาพัฒนาเกษตรสมัยใหม่  การเพิ่มมูลค่าสินค้า เพื่อปรับภาพลักษณ์เกษตรกรให้คนยุคใหม่ ค้าขายผ่านออนไลน์ นำคนรุ่นใหม่เข้ามาอยู่ในภาคเกษตรโดยมองเห็นผลตอบแทนที่สูง จึงต้องการส่งเสริมและผลักดันอย่างจริงจัง

“เมื่อรัฐบาลมุ่งพัฒนากุล่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ปีหน้าจึงต้องการเห็นไทยแลนด์สตาร์ทอัพเกิดขึ้นชัดเจน จึงเชื่อมั่นในอีก 2 ปี ข้างหน้าไทยจะเป็นผ่าน Tranform Thailand To Start Up เพื่อทุกอย่างเติบโตอย่างยั่งยืนจะทำให้จีดีพีของไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดด ไม่ต้องมาถูกแนะนำจากธนาคารโลก”  นายสมคิด กล่าว

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวว่า  พร้อมสนับสนุนรางวัลระดับชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนสนใจและตื่นงานด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น และมุ่งส่งเสริมเมืองนวัตกรรม เมืองแห่งอนาคต เป็นแหล่งกระตุ้นให้เด็กสนใจงานด้านนวัตกรรม มองเห็นอนาคต โดยนำภาคเอกชนมาร่วมจัดตั้งศูนย์ 2,100 ล้านบาท จึงเตรียมเสนอ ครม.พิจารณาเร็ว ๆ นี้  สำหรับการสร้าง Eastern Economic Corridor of innovation (EECI) เพื่อสนับสนุนการวิจัย  จึงต้องการเร่งรัดการพัฒนาหุ่นยนต์ไบโอชีวภาพ  Bio Economy ร่วมกับมหาวิทยาลัยและยังไม่มีผู้ดำเนินการ จึงต้องการส่งเสริมดำเนินโครงการโดยเร็ว สำหรับการส่งเสริมผู้ประกอบการ Start Up จะเริ่มเน้นนำต่างชาติมาร่วมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ และมหาวิทยาลัย 30 แห่งมาร่วมพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาธุรกิจใหม่ 550 รายในปี 2560  ตลอดจนการพัฒนาย่านนวัตกรรมธุรกิจ เช่น สามย่าน สยามสแคว์  คลองสาน กล้วยน้ำไทย ชลบุรี เชียงใหม่ เพื่อให้สถาบันการศึกษา เอกชน มาร่วมพัฒนาให้แป็นแหล่งนวัตกรรมธุรกิจ เกิดขึ้นในหลายพื้นที่.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

จับแล้วหลอกขายมือถือทำเด็กวัย 14 เครียดเส้นเลือดในสมองแตกดับ

ตำรวจไซเบอร์จับกุมบุคคลหลอกขายโทรศัพท์มือถือทางออนไลน์ ทำเด็กชายวัย 14 ปี ชาวเชียงใหม่ เครียดจนเส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิต

ตำรวจไซเบอร์แถลงจับ 2 สาวหลอกขายมือถือให้ “น้องก้อง”

ตำรวจไซเบอร์ แถลงจับกุม 2 สาวแก๊งหลอกขายมือถือผ่านออนไลน์ให้ “น้องก้อง” วัย 14 ปี ทำเครียดเส้นเลือดสมองแตกเสียชีวิต พบเคยถูกดำเนินคดีในข้อหาเดียวกันมาแล้ว และยังมีเหยื่ออีกเกือบ 40 ราย ถูกร้านนี้หลอกขายของ

แจ้งจับ “หมอปลา” ให้ร้าย ตร. ปมศูนย์บำบัดยา

ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด แจ้งความดำเนินคดี “หมอปลา” ให้ร้ายตำรวจ กรณีศูนย์บำบัดยาเสพติดที่กาญจนบุรี ยืนยันตำรวจไม่มีเอี่ยวแสวงหาประโยชน์จากผู้บำบัดยาเสพติด

ไรเดอร์ปะทะวัยรุ่นเจ้าถิ่นหน้าห้างฯ กลางเมืองสมุทรปราการ

ไรเดอร์ยกพวกปะทะวัยรุ่นเจ้าถิ่น หน้าห้างสรรพสินค้าดังย่านถนนศรีนครินทร์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

ข่าวแนะนำ

จ.สุโขทัย อ่วม น้ำหลายสายทะลักเข้าท่วมตัวเมือง

มวลน้ำหลายสายทะลักเข้าสู่ตัวเมืองสุโขทัยฝั่งตะวันตก ระดับน้ำท่วมถนนสายหลักยาวกว่า 5 กิโลเมตร ทำให้ชาวเมืองสุโขทัยได้รับความเดือดร้อนมากขึ้น

นายกฯ ขอบคุณคนไทยฉีดวัคซีนวันเดียวทะลุ 1.44 ล้านโดส

โฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีขอบคุณคนไทยและเจ้าหน้าที่ร่วมใจฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 วันเดียวทะลุ 1.44 ล้านโดส มั่นใจศักยภาพไทยบรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีน 100 ล้านโดสหรือร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายภายในปีนี้

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ8 “พายุเตี้ยนหมู่” ระวังฝนตกหนักน้ำท่วม

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศพายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” ฉบับที่ 8 เตือน “เหนือ อีสาน กลาง ตะวันออก” ระวังฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก

สุโขทัยระทม น้ำเริ่มเข้าสู่เขตเมือง

ตอนนี้ หลายพื้นที่กำลังเผชิญกับน้ำท่วม โดยเฉพาะที่สุโขทัยต้องจับตาสถานการณ์ หลังน้ำที่ท่วมหลายพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว บางจุดท่วมสูงเกือบ 2 เมตร และขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ ชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายข้าวของหนีน้ำ หลังจากน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 3 แห่งล้นทะลักมาหลายวัน และน้ำในแม่น้ำยมที่ไหลผ่านเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ล่าสุดพื้นที่ตัวเมืองเริ่มได้รับผลกระทบแล้ว