fbpx

กทม.ส่งหน่วยเฝ้าระวังร่วมท่าเรือคลองเตย สกัดไวรัสโคโรนา

ท่าเรือคลองเตย 28 ม.ค..-กทม.ส่งหน่วยเฝ้าระวังร่วมท่าเรือคลองเตย พร้อมให้ความรู้การป้องกันตัวจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมส่งต่อผู้ป่วยไปดูแลยังโรงพยาบาลในสังกัด 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลเวชการุณย์  โรงพยาบาลกลาง  และโรงพยาบาลตากสิน 


นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นำคณะฯ ลงพื้นที่ ท่าเรือคลองเตย ซึ่งเป็นช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ และดำเนินการคัดกรอง ลูกเรือ เรือสินค้า ที่มาจากประเทศจีน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เฝ้าระวังเชื้อโคโรน่าไวรัสและการป้องกัน  พร้อมกับมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ซึ่ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการให้สำนักอนามัยและสำนักงานเขตคลองเตย จัดชุดตรวจคัดกรอง รวมทั้งรณรงค์ให้ความรู้ แจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ แก่ลูกเรือสินค้าที่เดินทาง ไป – มา ณ. จุดขนถ่ายสินค้า ท่าเรือคลองเตย


สำหรับท่าเรือคลองเตย เป็นอีกหนึ่งช่องทางเข้า-ออกระหว่างประเทศที่สำคัญที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเช่นเดียวกับด่านตรวจคนเข้าเมืองอื่นๆ  กรุงเทพมหานครได้จัดทีมแพทย์ โดยประสานความร่วมมือกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย เข้าไปประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 การป้องกันตัวเอง และการปฏิบัติตนหากเกิดอาการผิดปกติให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือคลองเตย พร้อมทั้งได้แจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ โดยในการตั้งจุดคัดกรองบริเวณท่าเรือคลองเตยนั้น กระทรวงสาธารณสุข จะตั้งจุดคัดกรองตั้งแต่บนเรือ โดยตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางมากับเรือสินค้าก่อนที่จะเข้าเทียบท่าเพื่อป้องกันและควบคุมโรคตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงชี้แจงหัวหน้าที่ควบคุมเรือและให้ความรู้ในการป้องกันโรคแก่ลูกเรือ หากพบผู้ที่มีเข้าอาการเข้าข่ายต้องสงสัยจำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุขจะประสานกรุงเทพมหานครเพื่อจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปสนับสนุนการทำงาน   

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ตรวจการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยของชาวจีนโดยเส้นทางเรือขนส่งสินค้า ซึ่งในแต่ละวันจะมีเรือเข้ามาเทียบท่าที่ท่าเรือคลองเตยเป็นจำนวนมาก   เบื้องต้นกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจคัดกรองสุขภาพของผู้ที่โดยสารมากับเรือบริเวณปากอ่าว หากพบผู้ที่เดินทางมีอาการต้องสงสัย จะรับไปยังโรงพยาบาลที่เตรียมไว้ทันที และเมื่อเรือเดินทางมาถึงท่าเรือ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม.จะดำเนินการตรวจคัดกรองอีกครั้ง เนื่องจากอาจมีจำนวนผู้โดยสารที่ตกค้างและมีอาการ และหากพบผู้มีอาการจะคัดแยกเพื่อส่งตัวไปยังโรงพยาบาลทันที โดยได้เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลในสังกัดไว้ 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลเวชการุณย์  โรงพยาบาลกลาง  และโรงพยาบาลตากสิน พร้อมทีมแพทย์ พยาบาล ไว้เรียบร้อยแล้ว


สำหรับอาคารที่พักอาศัยคอนโดมิเนียม หรือโรงแรมที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรุงเทพมหานครกว่า 922 แห่งนั้น กรุงเทพมหานครจะลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งและทำความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง การสังเกตอาการผู้ป่วย รวมทั้งชี้แจงการทำความสะอาดลิฟต์ ราวจับ และบริเวณประตูที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังได้จัดทำแผ่นพับโปสเตอร์ 3 ภาษา ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ได้รับทราบ และร่วมมือตามมาตรการที่กรุงเทพมหานครได้กำหนดไว้  สำหรับในย่านที่มีประชาชนหนาแน่นกรุงเทพมหานครได้เร่งจัดทีมแจกหน้ากากอนามัยซึ่งมีเป็นจำนวนมากและคาดว่าจะเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในขณะนี้กรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนการดำเนินการทุกขั้นตอนไว้อย่างรอบคอบแล้ว อย่างไรก็ดีขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองในเบื้องต้นด้วย หากต้องเข้าที่ชุมชนให้ป้องกันด้วยการใส่หน้ากากอนามัยหรือหากมีไข้ให้รีบไปพบแพทย์ หรือหากพบผู้ป่วยที่มีอาการใกล้เคียงสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1422

นอกจากนี้กรุงเทพมหานครจะจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และโปสเตอร์คำแนะนำสำหรับโรงแรมหรือสถานที่พักแรม เพื่อขอความร่วมมือเฝ้าระวัง สังเกตอาการผู้เข้าพัก หากพบผู้มีอาการ เช่น มีไข้สูง 38 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย ให้รีบโทรศัพท์แจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 พร้อมจัดหาห้องแยกกัก เพื่อให้ผู้เดินทางนั้นเข้าพักในห้อง โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสตัวและสารคัดหลั่งของผู้เดินทาง จนกว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะไปถึงยังสถานที่ดังกล่าว.-สำนักข่าวไทย

 

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ผู้ว่าฯ เผยน้ำท่วมชัยภูมิยังน่าห่วง 2 อำเภอ

สำรวจสถานการณ์น้ำท่วม จ.ชัยภูมิ กับนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ โดยขณะนี้อำเภอเมือง และอำเภอจัตุรัส สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วง ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่เผยน้ำท่วมครั้งนี้หนักที่สุดในรอบ 50 ปี

ศบค.ลดวันกักตัวคนวัคซีนครบ เข้าไทยเหลือ 7 วัน

ศบค.เห็นชอบลดวันกักตัวต่างชาติ มีพาสปอร์ตวัคซีนเข้าไทยเหลือ 7 วัน – วัคซีนไม่ครบกักตัว 10 วัน คงเดินทางทางบกกักตัว 14 วันเหมือนเดิม เปิดออกกำลังกลางแจ้ง-ว่ายน้ำได้

ศบค.ขยายฉุกเฉิน เล่นดนตรีสดในร้านอาหารได้

ที่ประชุมศบค.ขยายระยะเวลาพ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ถึง 30 พ.ย. คงเคอร์ฟิวต่ออีก 15 วันแต่ลดเวลาเคอร์ฟิวเป็น 4 ทุ่มถึงตี 4 เปิดศูนย์การค้า-ร้านสะดวกซื้อได้ถึง 3 ทุ่ม ให้ร้านอาหารเล่นดนตรีสดได้ 1 ต.ค.นี้

ข่าวแนะนำ

เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำ กระทบบ้านเรือนประชาชน

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ยังน่าเป็นห่วง หลังน้ำเหนือเขื่อน – ท้ายเขื่อนสูงขึ้น ทำให้เขื่อนเจ้าพระยา ต้องเพิ่มการระบายน้ำ ส่งผลให้น้ำเอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า 300 หลัง

ชัยภูมิยังน่าห่วง ระดับน้ำท่วมสูง

สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดชัยภูมิ บริเวณหน้าโรงพยาบาลชัยภูมิ ระดับน้ำยังท่วมสูง การรับส่งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก

เร่งซ่อมพนังกั้น ‘อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร’

เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมคันดินพนังกั้นน้ำ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) ตลอดทั้งคืน เสริมแนวดินเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ก่อนย้ายเครื่องจักรหนักเข้าทำการซ่อมคันดินอีกฝั่ง ส่วนระดับน้ำเริ่มลดแล้ว

ขอตระหนักถึงความสำคัญธงชาติไทย

นายกฯ ขอทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ