fbpx

นายกฯ กำชับทุกส่วนบูรณาการฉีดวัคซีนให้ ปชช.รวดเร็วและทั่วถึง

นายกฯ ให้นโยบายทุกส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกัน ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง

สายตรงอุปทูตจีนได้วัคซีนเพิ่มอีก 3 ล้านโดส

“โฆษกรัฐบาล” แจงกำหนดเปิดประเทศใน 120 วัน ไม่ใช่การเคาท์ดาวน์ แต่ให้ทุกจังหวัดเตรียมตัว ใครพร้อมเปิดได้เหมือนภูเก็ต นายกฯสายตรงอุปทูตจีนได้วัคซีนเพิ่มอีก 3 ล้านโดส

รัฐบาลยันใช้เงินกู้ 5 แสนล้าน ตามแผนงานชัดเจน

โฆษกรัฐบาล ยืนยัน พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาท มีกรอบการใช้เงินชัดเจนโปร่งใส รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลาย

ครม.เห็นชอบขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระดับพื้นที่

ครม.เห็นชอบแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ สอดคล้องเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ นำไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม

โฆษกรัฐบาล ยันประชาชนยังต้องสวมแมสก์ รวมทั้งประชุมสภาฯ

โฆษกรัฐบาล ยืนยันประชาชนยังต้องสวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการ รวมถึงการประชุมสภาฯ เนื่องจากเป็นการรวมตัวของคนจำนวนมาก

รักษาผู้ป่วยโควิดฟรีทุกราย

รัฐบาลรักษาผู้ป่วยโควิดฟรีทุกราย ห้ามโรงพยาบาลเรียกเก็บ เร่งเดินหน้าฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง ขณะนายกฯห่วงเฟคนิวส์ ให้ดำเนินคดีทันที

1 2 3 17