fbpx

รวบสาวแสบลูกจ้างร้านทองวางยาสลบฉกทรัพย์นายจ้าง

ตำรวจตามรวบสาวลูกจ้างร้านทอง หลังก่อเหตุวางยาสลบนายจ้าง พบใช้บัตรประจำตัวประชาชนคนอื่นตามสื่อออนไลน์ปลอมตัวมาสมัคร

ชวนนายจ้างลงทะเบียนร่วมโครงการรักษาการจ้างงาน SMEs

สถานการณ์แรงงานส่งสัญญาณดีขึ้นตามการฟื้นตัวส่งออก การบริโภคและมาตรการรักษาการจ้างงานของรัฐบาล นายกฯ มอบหมายกระทรวงแรงงานดูแลแต่ละสาขาเศรษฐกิจเร่ง re-skill กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากภาคท่องเที่ยว พร้อมเชิญชวนนายจ้างลงทะเบียนร่วมโครงการรักษาการจ้างงาน SMEs ภายใน 20 ธ.ค. นี้

ก.แรงงาน ได้ข้อยุตินำเข้าแรงงานต่างด้าว

ก.แรงงาน ได้ข้อยุติแนวทางการนำเข้าแรงงานต่างด้าวผ่านการทำ MOU กับเพื่อนบ้าน 3 ประเทศ คาดจะนำเข้าแรงงานได้ภายใน 30 วันนับจากนี้ โดยนายจ้างมีภาระค่าใช้จ่ายกักตัวไม่เกิน 2 หมื่นบาท

กสร. ขู่ฟัน นายจ้างหักเงินเยียวยาลูกจ้าง ม.33 จากเงินเดือน

กสร. แจงประเด็นในสื่อออนไลน์ กรณีนายจ้างหักเงินเยียวยาที่ลูกจ้างได้รับสิทธิจากการเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 เป็นเหตุให้ลูกจ้างขาดรายได้ที่ควรได้รับ จำนวน 2,500 บาท ถือว่านายจ้างละเมิดสิทธิ มีโทษทั้งจำทั้งปรับ

อนุมัติกรอบวงเงินเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 พื้นที่แดงเข้ม

ครม. อนุมัติกรอบวงเงินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด รวม 13,505 ล้านบาท

ซิดนีย์เข้มงวดล็อกดาวน์หลังยอดติดโควิดยังเพิ่ม

นครซิดนีย์ เมืองใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียเพิ่มความเข้มงวดมาตรการล็อกดาวน์อีกในวันนี้ ด้วยการสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างและร้านค้าปลีกที่ไม่จำเป็น สั่งปรับนายจ้างที่ให้พนักงานกลับมาทำงานที่สำนักงาน เนื่องจากยอดผู้ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ยังคงเพิ่มขึ้นทั้งที่กำลังล็อกดาวน์นาน 3 สัปดาห์

เยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 6 จังหวัด

ครม.ไฟเขียวโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล (6 จังหวัด) กรอบวงเงิน 2,500 ล้านบาท

สปส.เปิดช่องทางออนไลน์ติดต่อ ลดเสี่ยงโควิด

สปส. 24 พ.ค.-สำนักงานประกันสังคม ห่วงความปลอดภัยนายจ้าง ผู้ประกันตน แนะติดต่องานประกันสังคม ห่างไกลโควิด-19 ผ่านช่องทางระบบออนไลน์ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ส่งผลให้รัฐบาลต้องออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด เช่น การปิดสถานที่บางแห่งเป็นการชั่วคราว การงดจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งให้ลดการรวมตัวกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค สำนักงานประกันสังคมได้ตอบสนองมาตรการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ประกันตน ผู้ใช้บริการ และอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมกับทางสำนักงานฯ ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค โดยที่ไม่ต้องเดินทางเข้ามายังสำนักงานฯ ได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้ – กรณีผู้ประกันตน ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ว่างงาน และชราภาพ สามารถรับแบบขอรับสิทธิประโยชน์ได้ที่ช่องทาง download แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทนใน www.sso.go.th และส่งแบบพร้อมเอกสารได้ที่ไปรษณีย์ลงทะเบียน (AR ตอบรับ) โทรสาร (Fax) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แอปพลิเคชัน (Line) รายละเอียดของแต่ละหน่วยงาน […]

เลิกจ้างเหตุโควิด ลูกจ้างมีสิทธิได้ค่าชดเชย

กสร.6 พ.ค.-อธิบดีกรมสวัสดิการฯ แจงกรณีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเพราะสาเหตุติดเชื้อโควิดมิได้ถือเป็นความผิดร้ายแรงที่เกิดจากการกระทำของลูกจ้าง ลูกจ้างจึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชย นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (อธิบดี กสร.) กล่าวชี้แจงว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด–19 ที่ขยายวงกว้างเข้าสู่สถานประกอบกิจการ เป็นความห่วงใยที่ พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน กำชับให้ความคุ้มครองดูแลให้ความเป็นธรรมแก่ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากติดเชื้อไวรัสดังกล่าว หรือมีความเสี่ยงที่ต้องกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับความช่วยเหลือ รักษา เยียวยา โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทำความเข้าใจกับนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการให้ทราบว่า กรณีที่สถานประกอบกิจการออกประกาศห้ามลูกจ้างเดินทางข้ามจังหวัดหรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดการติดเชื้อโควิด–19 แต่ภายหลังทราบว่าลูกจ้างฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าว จนเป็นเหตุให้นายจ้างสงสัยได้ว่าลูกจ้างเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จึงมีคำสั่งไม่ให้ลูกจ้างมาทำงานและให้กักตัว ณ ที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการ นายจ้างก็ต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้าง เพราะคำสั่งให้ลูกจ้างกักตัวเป็นคำสั่งให้หยุดงานเพื่อประโยชน์ของนายจ้าง จะถือว่าการปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างดังกล่าวเป็นการขาดงานหรือละทิ้งหน้าที่ของลูกจ้างไม่ได้ “นายจ้างอาจตกลงกับลูกจ้างให้ใช้สิทธิการลาป่วยหรือหยุดพักผ่อนประจำปี หากนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุลูกจ้างติดเชื้อโรคดังกล่าวหรือสงสัยว่าลูกจ้างติดเชื้อ มิได้ถือเป็นความผิดร้ายแรงที่เกิดจากการกระทำของลูกจ้าง เพราะการเจ็บป่วยเป็นเหตุที่เกิดขึ้นตามสภาพของร่างกายโดยธรรมชาติมิใช่การกระทำผิดวินัยของลูกจ้างและเป็นการติดเชื้อจากโรคระบาดที่แพร่กระจายในวงกว้าง ลูกจ้างจึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชย” อธิบดี กสร.กล่าว อธิบดี กสร.กล่าวด้วยว่า การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด–19 ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงที่กระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ในวงกว้าง นายจ้าง ลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรจะต้องให้ความร่วมมือกันในการป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าวให้ยุติโดยเร็ว […]

1 2 3 11