fbpx

บางจากฯ ปรับตัวเน้นขายบริการรับราคาน้ำมันผันผวน

กรุงเทพฯ 23 ธ.ค. – บางจากฯ ปรับกลยุทธ์เน้นขายบริการทั้งในและต่างประเทศ หวังเพิ่มมาร์จิ้น กำหนดยุทธศาสตร์ 5 ปี ลงทุน 50,000 ล้านบาท ตั้งเป้ามีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม (EBITDA) โตขึ้น 2.5 เท่าภายในปี 2567 


นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปีนี้ภาพรวมบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ธุรกิจน้ำมันอยู่ในช่วงขาลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวต่อเนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ส่งผลให้ผลประกอบการปี 2561 ต่อเนื่องมาถึงปี 2562 ของทั้งอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันรวมถึงของบริษัทฯ ปรับตัวลดลง  

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้เตรียมกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2563-2567 ที่จะใช้เงินลงทุน 50,000 ล้านบาท สำหรับพัฒนาและขยายธุรกิจ โดยตั้งเป้า EBITDA เติบโต 2.5 เท่า ภายใน 5 ปี (63-67) โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนธุรกิจไฟฟ้าที่ตั้งเป้าจะเพิ่มกำลังผลิตจากปัจจุบัน 403.5 เมกะวัตต์ เป็น 1,000 เมกะวัตต์ ที่เหลือเป็นการลงทุนธุรกิจอื่น ๆ โดยทั้งกลุ่มฯ จะเน้นปรับตัวไปสู่ธุรกิจบริการ (product to Service) มากขึ้น โดยปั๊มน้ำมันต่าง ๆ จะพิจารณาว่าจะขายบริการควบน้ำมันเป็นลักษณะ Package อย่างไร และจะเพิ่มยอดขายน้ำมันเทรดดิ้งในต่างประเทศ เพิ่มจาก 68,000 บาร์เรล/วัน เป็น 250,000 บาร์เรล/วัน ในส่วนของกลุ่มธุรกิจตลาดตั้งเป้าจะมีส่วนแบ่งการตลาดจากร้อยละ 16 เป็นร้อยละ 18 โดยปี 2563 จะมีการลงทุนด้านค้าปลีกรวม 2,000 ล้านบาท ขยายปั๊ม 60 แห่ง ทำให้ปีหน้ามีปั๊มรวม 1,260 แห่ง 


กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน ปี 2562 มีกำลังการผลิตเฉลี่ยที่ระดับ 112,500 บาร์เรล/วัน และมีอัตรากำลังการผลิตสูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 123,500 บาร์เรล/วัน ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงมีแผนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มกำลังการกลั่นให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง 120,000 บาร์เรล/วันภายในปี 2563 ซึ่งลดกำลังกลั่นจากปีนี้ร้อยละ 10 เนื่องจากจะมีการปิดซ่อมบำรุงใหญ่ 40 วัน และศึกษาการลงทุนเพื่อปรับเป็นมาตรฐานยูโร 5 ทั้งโรงกลั่น คาดการณ์ว่าจะเสร็จปี 2566  พร้อมตั้งเป้าลดค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของโรงกลั่นจากการดำเนินโครงการ Rocket ให้ได้ไม่น้อยกว่า 900 ล้านบาท/ปี ภายในสิ้นปี 2563

“ปีนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนัก แต่คาดว่าจะมีกำไรสตอก เพราะราคาน้ำมันดิบปลายปีนี้คาดว่าปิดสูงกว่าปีที่แล้ว ซึ่งขณะนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 66 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยปีหน้าราคาน้ำมันยังผันผวนจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจทำให้ราคาบวกลบ 60 ดอลลาร์/บาร์เรล ดังนั้น บางจากฯ จึงต้องปรับตัวทำธุรกิจให้หลากหลายและเน้นไปสู่ธุรกิจบริการ เพื่อเพิ่มมาร์จิ้น” นายชัยวัฒน์ กล่าว

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ โดยบริษัท บีบีจีไอ (จำกัด) มหาชน ได้มีการขยายกำลังการผลิตเอทานอล จากโรงงานที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จาก 200,000 ลิตร/วัน เป็น 300,000 ลิตร/วัน และขยายกำลังการผลิตไบโอดีเซล จาก 930,000 ลิตร/วัน เป็น 1,000,000 ลิตรต่อวัน รวมทั้งมีโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและดำเนินโครงการก่อสร้างโรงกลั่นกลีเซอรีนให้บริสุทธิ์ ถือเป็นธุรกิจและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่มีความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง ทั้งด้านไบโอพลาสติก วัสดุชีวภาพ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังเตรียมพร้อมในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ B100 เพิ่มขึ้นตามนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล (B100) ทั้งน้ำมันดีเซล B20 และ B10 เพื่อรองรับความต้องการใช้ในอนาคต ตลอดจนหาโอกาสขยายการลงทุนเพิ่มในธุรกิจพลังงานชีวภาพผ่านการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2563 


พร้อมกันนี้ยังได้ประกาศจัดตั้ง SynBio Academy ร่วมกับพันธมิตรในภาครัฐและเอกชนจากทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจชีวนวัตกรรมในประเทศไทยผ่านการอบรม การจัดประชุม การให้ข้อมูล ฯลฯ ในรูปแบบต่าง ๆ กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ บางจากฯ เตรียมพร้อมสำหรับการรองรับอนาคตที่ไฟฟ้าจะกลายเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของโลก ส่งผลให้แบตเตอรี่มีบทบาทสำคัญ ด้วยการถือหุ้นเป็นอันดับ 2 ใน Lithium Americas Corp. ธุรกิจต้นน้ำของธุรกิจแบตเตอรี่ ซึ่งปัจจุบันมีกำลังการผลิตแร่ลิเทียมในเฟสที่ 1 เพิ่มขึ้นจาก 25,000 ตัน/ปี เป็น 40,000 ตัน/ปี รวมทั้งได้รับสิทธิ์ในการรับผลิตภัณฑ์จากแผนการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ในปีไตรมาส 1/2564 ไปจำหน่ายเป็นจำนวน 6,000 ตัน/ปี เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ได้รับสิทธิ์  2,500 ตัน/ปี ซึ่งปริมาณแร่ลิเทียมดังกล่าวเพียงพอสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าประมาณ 120,000 คัน

นอกจากนี้ ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมผ่านบริษัท OKEA ที่นอร์เวย์ มีแหล่งน้ำมันดิบ Yme และ Grevling ในทะเลเหนือที่จะเริ่มเปิดดำเนินการเพิ่มเติม ทำให้มีกำลังผลิตจากแหล่งน้ำมันดิบ 5 แหล่ง รวม 20 kboepd และบริษัทฯ จะยังคงแสวงหาแหล่งน้ำมันดิบและพลังงานใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ หรือ BiiC เน้นการเสาะหาการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพและกิจกรรมงานวิจัยพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อใช้นวัตกรรมต่อยอดขยายธุรกิจพลังงานสีเขียวและธุรกิจด้านชีวภาพทั้งในและนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2562 ได้ลงทุนในธุรกิจชีวภาพ 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และธุรกิจพลังงานสะอาด 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยได้ลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพด้านพลังงานของไทยด้วย.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

“พระนรวิชญ์” ยอมสึกพรุ่งนี้ ลดกระแสกดดัน

“พระนรวิชญ์” จำยอมสละผ้าเหลืองพรุ่งนี้ ลดกระแสกดดัน หลังเจ้าอาวาสวัดปริวาสราชสงคราม บวชให้โดยไม่รู้ว่าเป็นผู้ต้องหาคดีซิ่งชน “หมอกระต่าย” เสียชีวิต

“ส.ต.ต.” ไปตรวจตาหลังชน พบ “หมอกระต่าย” คือแพทย์เวร

โฆษก รพ.ตร. แจง “หมอกระต่าย” คือแพทย์เวร ในวันที่ “ส.ต.ต.นรวิชญ์” เข้ามารักษาตา หลังขี่บิ๊กไบค์ ชน “หมอกระต่าย”

เจ้าของเพจดัง ซิ่ง BMW ชนสนั่นรถบรรทุกก๊าซ ดับ 1 เจ็บ 1

หนุ่มเจ้าของเพจชิมอาหารพาสาวซิ่งบีเอ็ม ซีรีส์ 5 ชนท้ายรถบรรทุกกลางสะพานแขวน ดับ 1 เจ็บ 1 ด้านคนขับรถบรรทุกเผยขับรถออกจากบริษัทมารับก๊าซที่โรงบรรจุ ก่อนขึ้นทางด่วนมุ่งหน้าไปถนนพระราม 2 จู่ๆ รถ BMW ของคู่กรณีขับมาด้วยความเร็วสูง ก่อนพุ่งชนท้าย จนรถ BMW แฉลบไปชนสายสลิงยึดสะพานรถพังยับ  

เจ้าของบิ๊กไบค์ชน “หมอกระต่าย” เสียชีวิต บอกขายรถไป 3 ปีแล้ว

พ่อเจ้าของรถบิ๊กไบค์ ดูคาติ ชน “หมอกระต่าย” เสียชีวิต เผยลูกขายรถไปนานกว่า 3 ปีแล้ว โดยได้โอนลอยเอาไว้ และไม่ได้ขายให้ “ส.ต.ต.นรวิชญ์” โดยตรง ตอนนี้คงต้องไปแจ้งความไว้ก่อน

ข่าวแนะนำ

สโลวาเกียออกใบรับรอง “รถยนต์บินได้” แล้ว

สำนักงานขนส่งของสโลวาเกียได้ออกใบรับรองความสมควรเดินอากาศ (airworthiness) ของรถยนต์บินได้ที่มีชื่อว่า ‘แอร์คาร์’ (AirCar) ซึ่งถือเป็นย่างก้าวแรกที่นำไปสู่การผลิตรถยนต์บินได้ในเชิงพาณิชย์

ครอบครัว-บุคคลใกล้ชิดร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ “หมอกระต่าย”

ครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดจำนวนมากหลั่งไหลร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ “หมอกระต่าย” ด้วยความอาลัยรักเป็นครั้งสุดท้าย ขณะที่ ส.ต.ต.นรวิชญ์ หรือพระนรวิชญ์ ผู้ต้องหา เดินทางร่วมส่งวิญญาณ “หมอกระต่าย” ด้วยเช่นกัน