fbpx

ปรับกลยุทธ์ปูทางเตรียมเลือกตั้ง

ช่วงนี้นายกรัฐมนตรี ขยันเดินสายลงพื้นที่ ท่ามกลางกระแสข่าวจะยุบสภา เลือกตั้งหรือไม่ เรื่องนี้มุมนักวิชาการประเมินอย่างไร ติดตามจากรายงาน

“สันติ” สั่งเอ็กซิมแบงก์ปรับกลยุทธ์ หนุนผู้ส่งออกเจาะตลาดใหม่รายประเทศ

รมช.คลังกำชับเอ็กซิมแบงก์เร่งสำรวจตลาดใหม่เอื้อผู้ส่งออก แนะประสานทูตพาณิชย์ชี้ช่องทางขยายตลาด เช็คสินค้ารายประเทศที่ขาดแคลน

บางจากฯ ปรับตัวเน้นขายบริการรับราคาน้ำมันผันผวน

บางจากฯ ปรับกลยุทธ์เน้นขายบริการทั้งในและต่างประเทศ หวังเพิ่มมาร์จิ้น กำหนดยุทธศาสตร์ 5 ปี ลงทุน 5 หมื่นล้านบาท