fbpx

ซีพีมีลุ้นได้เข้าประมูลสนามบินอู่ตะเภาต่อ

กรุงเทพฯ 7 พ.ย. – ศาลปกครองสูงสุดยกแรก ธนโฮลดิ้งมีลุ้นได้ไปต่อด้วยเสียงหนุนจากตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดเสนอให้เพิกถอนการไม่รับเอกสารของคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาฯ ด้านคณะกรรมการคัดเลือกฯ เสนอที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาข้อพิพาทกับธนโฮลดิ้ง   


ผู้สื่อข่าวรายว่าวันนี้ (7 พ.ย.) ศาลปกครองสูงสุดนั่งพิจารณาคดีบริษัท  ธนโฮลดิ้ง  จำกัด กับพวกรวม 5  คน ฟ้องคณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  กรณีมีมติไม่รับซองข้อเสนอของธนโฮลดิ้งกับพวกบางรายการ คือ ข้อเสนอตัวจริงกล่องที่  6 ซึ่งเป็นข้อเสนอทางเทคนิคและแผนธุรกิจ และตัวจริงกล่องที่ 9  ข้อเสนอ ด้านราคา  ในการยื่นข้อเสนอในโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ตามหนังสือที่  กพอ.ทร. 182/ 2562ลงวันที่ 10  เม.ย.2562 โดยอ้างว่าบริษัท  ธนโฮลดิ้ง  จำกัด  กับพวกรวม 5  คน ได้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว เกินกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ 15.00 น.วันที่ 21 มีนาคม 2562เป็นเหตุให้บริษัท  ธนโฮลดิ้ง  จำกัด  กับพวกรวม 5  คน ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย 

ในการนั่งพิจารณาดคีครั้งแรกที่ห้องพิจารณาคดีที่ 12 ชั้น 3 ที่ศาลปกครอง องค์คณะศาลปกครองสูงสุดได้ให้ทั้งผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องแถลงต่อศาล โดยผู้รับมอบอำนาจฝ่ายผู้ฟ้อง คือ น.ส.ปะราลี เตชะจงจินตนา ผู้รับมอบอำนาจ เป็นผู้แถลงด้วยวาจาต่อศาล ส่วนฝ่ายคณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก มีพลเรือตรีเกริกไชย วจนาภรณ์ รองปลัดบัญชีทหารเรือในฐานะเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ เป็นผู้แถลงด้วยวาจาต่อศาล  


น.ส.ปะราลี แถลงต่อศาล สรุปได้ว่าการยื่นเอกสารประมูลโครงการนี้ผู้ยื่นประมูลแต่ละรายมีเอกสารมากจึงทยอยขนส่งเข้ามา ซึ่งบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัดและพวก 5 คน ได้ยื่นเอกสารแก่เจ้าหน้าที่ครบถ้วน รวมข้อเสนอตัวจริงกล่องที่  6 ซึ่งเป็นข้อเสนอทางเทคนิคและแผนธุรกิจ และตัวจริงกล่องที่ 9  ข้อเสนอ ด้านราคาด้วย พร้อมชำระค่าธรรมเนียมแล้วโดยทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ท้วงติงเท่ากับเป็นการรับเอกสารตามขั้นตอนที่กำหนด ทั้งนี้ กลุ่มยืนยันว่าหากศาลให้ความเมตตาเปิดเอกสารจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐ ทำให้รัฐสามารถพิจารณาข้อเสนอของทุกรายอย่างกว้างขวางที่สุดตามวัตถุประสงค์ในการประมูลโครงการนี้  

 พลเรือตรีเกริกไชย แถลงต่อศาล โดยยืนยัน ว่าบริษัทธนโฮลดิ้ง และพวกยื่นเอกสารล่าช้า ทั้ง ๆ ที่บริษัทมีความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัทที่ยื่นและชนะประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน น่าจะทราบแนวทางการยื่นประมูลดีว่าต้องยึดถือทำนองเดียวกัน และยึดถือกำหนดเวลาเป็นสำคัญ แต่บริษัทส่งเอกสารกล่องที่ 6 และกล่องที่ 9 มาเกินเวลาที่กำหนดไว้ไม่เกิน 15.00 น. โดยมายื่นเวลาเอกสารเวลา 15.09 น. ซึ่งมีการตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ติดตั้งนาฬิกาไว้ 2 เรือนทั้งระบบอนาล็อคและระบบดิจิทัล เพื่อความเที่ยงตรงไม่ให้เวลาคลาดเคลื่อนแล้ว และบริษัทจำนนว่ายื่นเอกสารเลยเวลา จึงพยายามหาช่องทางให้มีสิทธิ์เข้าร่วมปะมูลโครงการต่อไป ซึ่งการนำส่งเอกสารล่าช้า น่าสังเกตว่าได้มาประเมินคู่ต่อสู้แล้วนำไปเปลี่ยนแปลงข้อเสนอในวินาทีใกล้เสร็จสิ้น  การนำส่งเอกสารล่าช้า โดยอ้างเหตุการจราจาติดขัดทำให้มาไม่ทันเวลา หากศาลกรุณาให้รับเอกสาร ระบบการจัดซื้อจัดจ้างต่อจากนี้ไป จะไม่มีผู้ยื่นประมูลรายยื่นเอกสารตามเวลาอีกต่อไป และจะเป็นบรรทัดฐานเชิงลบ สังคมจะอยู่กันอย่างไร ขณะที่สภาพการจรจรอย่างเดียวกันทำไมผู้เข้าประมูลรายอื่นฝ่ามาได้ยื่นเอกสารทันเวลา  

 พลเรือตรีเกริกไชย ยังระบุว่า ช่วงเช้าวันนี้พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และประธานคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ได้เสนอให้ศาลปกครองสูงสุด นำการพิจารณาคดีนี้ที่มูลค่าโครงการสูงถึง 270,000 ล้านบาท ขึ้นไปสู่ชั้นการพิจารณาของที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดแล้ว  


 พลเรือตรีเกริกไชย กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่า ได้ทำหน้าที่ดีที่สุด โดยได้แถลงด้วยวาจาต่อศาล เพื่อเป็นการสรุปข้อเท็จจริงตามคำแก้อุทธรณ์ซึ่งได้จัดส่งให้ศาลปกครองสูงสุดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หากคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเป็นประการใด คณะกรรมการคัดเลือกฯ พร้อมปฏิบัติตามคำพิพากษา 

จากนั้นองค์คณะศาลปกครองสูงสุดได้ให้นายเชี่ยวชาญ สุขช่วย ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดร่วมแถลงคดี สรุปได้ว่า กรณีนี้เป็นการยื่นเอกสารประมูลโครงการขนาดใหญ่ จึงมีเอกสารมากจำเป็นต้องมีกระบวนการที่ชัดเจน มีกระบวนการตรวจรับ และแจ้งล่วงหน้าด้วย แต่ขั้นตอนของคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาฯ ไม่มีกระบวนการตรวจรับเอกสารที่ชัดเจน การรับเอกสารจึงไม่ต้องยึดถือเอกสารผ่านเวลา 15.00 น. และเจ้าหน้าที่ก็ไม่ท้วงติงหรือออกหนังสือรับรองแบบมีเงื่อนไข จึงถือว่าเอกสารครบถ้วนแล้ว และไม่มีการทำรายงานขณะนั้น เช่นเดียวกับการอ้างภาพนิ่งที่บริษัทขนเอกสารฝ่ายจุดลงทะเบียนเวลา 15.09 น.ซึ่งเป็นเวลาภายหลังปิดรับเอกสารแล้วโดยเอกสารเก็บในห้องเนวีคลับ จึงไม่มีผู้ใดล่วงรู้ข้อเสนอของผู้เข้ายื่นประมูลโครงการรายอื่นได้ การที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ อ้างว่า ยื่นเอกสารตอนเวลา 15.09 น. จึงไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญให้ผู้เข้ายื่นประมูลโครงการอีก 2 รายต้องแข่งขันที่ไม่เสมอภาคและไม่เป็นธรรม  กล่าวโดยสรุป คือ  เห็นว่าควรเพิกถอนมติของคณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกที่ไม่รับเอกสารของบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด  พร้อมเสนอให้กลับคำพิพากศาลของศาลปกครองชั้นต้นที่ที่ยกคำฟ้องของบริษัท ธนโฮลดิ้ง กรณีคณะกรรมการคัดเลือกฯ ไม่รับเอกสารบางส่วนของบริษัท 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคำแถลงของตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองฯ ไม่ผูกพันต่อการพิจารณาขององค์คณะศาลปกครองสูงสุดในการพิจารณาคดีนี้ ขณะที่กระบวนการพิจารณาคดีนี้ทางองค์คณะศาลปกครองสูงสดจะได้นัดพิจารณาต่อไป .-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ชวนปชช.สวดมนต์สร้างขวัญกำลังใจ 11 พ.ค.

“อนุชา” เชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์พร้อมกันทั่วประเทศ 11 พ.ค. นี้ สร้างขวัญกำลังใจในยามวิกฤติโรคระบาด เพื่อเป็นสิริมงคลของประเทศ

เฝ้าระวังคลัสเตอร์ 9 พื้นที่ใน กทม.

ศบค. เฝ้าระวังคลัสเตอร์ 9 พื้นที่ใน กทม. ชี้ผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนักเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เตรียมสร้างโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมที่ศูนย์ประชุมแจ้งวัฒนะ

ไทยได้สิทธิผลิตยา “ฟาวิพิราเวียร์” รักษาผู้ป่วยโควิด

ไทยได้สิทธิผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้เอง ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมประสานสั่งซื้อวัตถุดิบสำหรับผลิตยาแล้ว

ข่าวแนะนำ

ประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าว เนื่องในวันพืชมงคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพันธุ์ต่างๆ ในวันอาทิตย์ที่ 9 พ.ค.64 และมีพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา ในวันจันทร์ที่ 10 พ.ค.64 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทุกสาขาทั่วประเทศ

กราดยิงงานเลี้ยงวันเกิดในรัฐโคโลราโด เสียชีวิต 6 ราย

มือปืนก่อเหตุกราดยิงกลางงานเลี้ยงวันเกิดในรัฐโคโลราโดของสหรัฐ มีผู้เสียชีวิต 6 ราย ก่อนที่มือปืนจะปลิดชีพตัวเอง ขณะนี้ยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุ