fbpx

ศบค.ยันตรวจแบบ PCR แม่นยำ ทั่วโลกใช้

สถานการณ์โควิด-19 สร้างความกังวลให้คนจำนวนมาก ทั้งวิธีการตรวจและการกลับมาเป็นซ้ำ เพราะยังเป็นโรคอุบัติใหม่ที่หลายคนยังำม่เข้าใจโรคนี้มากนัก