fbpx

นายกฯ เชื่อเยือนญี่ปุ่นส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต

นายกฯ เชื่อมั่นผลการเยือนญี่ปุ่นส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต สร้างความเชื่อมั่น ฟื้นฟู ขยายการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมเป้าหมาย

นายกฯ เตรียมร่วมประชุม Nikkei Forum ครั้งที่ 27 ที่ญี่ปุ่น

นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเข้าร่วมการประชุม International Conference on the future of Asia ครั้งที่ 27 ที่ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองครั้งแรก เพื่อหาโอกาสสร้างความร่วมมือและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

นายกฯ เยือนญี่ปุ่น ร่วมประชุม Nikkei Forum 26-27 พ.ค.

นายกฯ เยือนญี่ปุ่น 26-27 พ.ค. เพื่อร่วมประชุม Nikkei Forum แสวงหาความร่วมมือก้าวข้ามความท้าทายและความชะงักงันในภูมิภาค เตรียมหารือนายกฯ-ภาคเอกชนญี่ปุ่น พร้อมศึกษาดูงานเมืองอัจฉริยะ

ไทยพร้อมร่วมฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด

นายกฯ ปาฐกถา Nikkei Forum ย้ำจุดยืนไทยร่วมฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19 พร้อมผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกอย่างเข้มแข็ง ครอบคลุม ยืดหยุ่น ยั่งยืน