fbpx

ปตท.ปรับตัวมุ่งสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

ปตท. เตรียมประกาศเป้าหมาย Net Zero เร็วกว่าภาครัฐ พร้อมเดินหน้ารุกธุรกิจใหม่ และเพิ่มสัดส่วนพลังงานแห่งอนาคต นอกจากนี้ยังเปลี่ยนปั๊มน้ำมัน PTT STATION ให้เป็นคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ หรือศูนย์รวมของชุมชน ที่มุ่งเน้นคนเข้าใช้บริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่การเติมน้ำมัน

บางจากฯ หนุนศึกษา Blue Carbon เกาะหมาก

กลุ่มบางจากฯ ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ มุ่งสู่ Net Zero ในปี 2050 ด้วยแผน “BCP NET” เร่งศึกษา Blue Carbon สนับสนุนเกาะหมาก Low Carbon เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยโมเดล Bangchak WOW

“ดักจับ-กักเก็บคาร์บอน” มุ่ง Net Zero ก๊าซเรือนกระจก

ไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ในที่ประชุม COP26 ว่าจะร่วมแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศอย่างเต็มที่ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนก่อน ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ก่อน ค.ศ. 2065

“วราวุธ” ตั้งเป้าให้ไทยเป็นศูนย์กลางการซื้อขายคาร์บอนเครดิต

รมว. ทส. สั่งรุกตลาดคาร์บอนไทย หวังเป็นศูนย์กลางการซื้อขายคาร์บอนเครดิต  มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และ Net Zero

GC บริษัทปิโตรเคมีแรกของไทย ติดอันดับ 1 โลกจาก DJSI ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

GC บริษัทปิโตรเคมีแรกของไทย ติดอันดับ 1 โลกจาก DJSI ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ พร้อมเดินหน้าสู่องค์กร Net Zero

บีซีพีจี ตั้งเป้า Net Zero ปี 2030

“บีซีพีจี” ร่วมประกาศเจตนารมณ์สู้วิกฤตโลกร้อน ตั้งเป้า Net Zero ภายในปี 2030 จี้ภาครัฐต้องเร่งหาทางจัดการกับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับ

11 องค์กร ร่วมก่อตั้ง Carbon Markets Club

11 องค์กรร่วมก่อตั้งเครือข่าย Carbon Markets Club ลงนามออนไลน์ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและใบรับรองสิทธิในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบดิจิทัล มุ่งสู่สังคม Net Zero