fbpx

เร่งพัฒนาฯ โครงข่ายคมนาคม จ.สุรินทร์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เร่งรัดทุกโครงการคมนาคม ย้ำ!! ให้ทุกหน่วยงานพัฒนาโครงการยึดแนวคิด ดูแลประชาชนให้ “สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว”

เตรียมโครงข่ายคมนาคม รองรับโมโตจีพี

รมว.คมนาคม ลงพื้นที่ ติดตามความพร้อมโครงข่ายคมนาคม รองรับการแข่งขัน โมโตจีพี ที่บุรีรัมย์ เตรียมเพิ่มเที่ยวบิน รถโดยสาร รถไฟ รองรับนักท่องเที่ยวกว่า 200,000 คน