fbpx

มีชัย ยืนยันผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง

ประธาน กรธ.ยืนยัน หลักการเกี่ยวกับที่มาของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ต้องมาจากการเลือกตั้ง ย้ำการปรับแก้กฎหมายท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และบทบาทของ กกต.ที่เปลี่ยนไป

เทศบาลเมืองกระบี่สำรวจความเสียหายหลังฝนถล่ม

เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกระบี่ เข้าสำรวจความเสียหายหลังเกิดฝนตกหนักเมื่อช่วงเย็นวานนี้ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังภายในเขตเทศบาลเมืองกระบี่หลายจุด

สปท.ยันไม่ได้เสนอยุบ อบต.ทั่วประเทศ แต่ยกฐานะเป็นเทศบาล

รองประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศฯ ยืนยันข้อเสนอ สปท.ยกฐานะ อบต.และปรับปรุงอำนาจให้สามารถดูแลประชาชนได้มากขึ้น ไม่ได้ยุบ อบต.

1 2