fbpx

กรมชลสุราษฎร์ฯ ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 52 ตัว ระบายน้ำลงทะเล

จ.สุราษฎร์ธานี ยังมีน้ำท่วมขังพื้นที่ราบลุ่ม จังหวัดย้ำเตือนทุกพื้นที่เฝ้าระวัง โดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้แม่น้ำพื้นที่รับน้ำจากนครศรีธรรมราช ขณะที่กรมชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 52 ตัว ระบายน้ำลงทะเล

ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ-สูบน้ำเร่งบรรเทาน้ำท่วมชาวโคราช

กรมชลประทานระดมติดตั้งเครื่องเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำทั่วพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

เตรียมเดินเครื่องผลักดันน้ำท่วมอุบลฯ ลงสู่โขง

กรมชลฯ ระดมเครื่องผลักดันน้ำติดตั้งไว้หลายจุดเร่งระบายน้ำท่วมอุบลฯ ลงสู่แม่น้ำโขง หลังมวลน้ำมากไหลผ่านไปแล้ว

เร่งผันน้ำ จ.สกลนคร ลงน้ำโขง กรมชลฯ ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 26 เครื่อง

การผันน้ำจากหนองหารลงลำน้ำก่ำ ลงสู่แม่น้ำโขงทำได้มากขึ้น เนื่องจากในพื้นที่ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม และระดับน้ำในแม่น้ำโขงยังต่ำกว่าลำน้ำก่ำ