fbpx

ผลักดันเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็นผู้ประกอบการ

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสัมมนา Young Smart Farmer ผลักดันเกษตรกรรุ่นใหม่ในภาคอีสาน ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร และเป็นพลังหลักขับเคลื่อนสู่เกษตรแห่งอนาคต

ชวนปลูกผักอินทรีย์สร้างอนาคต-กำหนดราคา

เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ ชวนเกษตรกรปลูกผักสร้างอนาคต เน้นการปลูกพืชมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ และเป็นจุดรวบรวมสินค้าของสมาชิก Farm shop by YSF เน้นผลิตภัณฑ์ในชุมชน ที่กำหนดราคาเอง ส่งเสริมรายได้

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับเยาวชนเกษตรฝึกงานฟาร์มที่ญี่ปุ่น

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับเยาวชนเกษตรบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์ไปฝึกงานในฟาร์มที่ประเทศญี่ปุ่น หวังกลับมาเป็นผู้นำด้านการเกษตรของชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์การเกษตรของไทย

“เกษตรกรรุ่นใหม่” โรงเรียนบางจานวิทยา จ.เพชรบุรี

น้องๆ นักเรียนโรงเรียนบางจานวิทยา จ.เพชรบุรี มีความสุขกับความสำเร็จในการเป็น “เกษตรกรรุ่นใหม่” ทั้งเลี้ยงปลาและปลูกพืชผักปลอดสารพิษ สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ

เกษตรกรรุ่นใหม่แปรรูปกล้วยจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพิ่มมูลค่า

เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer เรียนจบ ม.เกษตรศาสตร์ กลับบ้านเกิด นำวิชาความรู้มาพัฒนาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบกล้วย กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนโควินท์

เกษตรกรรุ่นใหม่ปัตตานี โค่นต้นยาง หันมาเลี้ยงไก่เนื้อ ทำเกษตรผสมผสาน

เกษตรกร YOUNG SMART FARMER จ.ปัตตานี โค่นต้นยางพาราในพื้นที่ 6 ไร่ เพราะเห็นว่าราคายางผันผวน หันมาทำโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ ทำเกษตรผสมผสาน ไม่ใช้สารเคมี มีรายได้หลายหมื่นต่อเดือน

เกษตรสร้างชาติ : เกษตรกรรุ่นใหม่หัวใจปลอดสาร พิสูจน์ตัวเองจนชาวบ้านยอมรับ

เกษตรกรรุ่นใหม่พิสูจน์ตัวเอง พัฒนาที่ดินมรดกพ่อแม่ให้เป็นเกษตรปลอดสารเคมี จากเดิมที่พ่อแม่ต้องเข็นไปขายเองที่ตลาด ให้พ่อค้าแม่ค้ามาซื้อถึงสวน

เกษตรกรรุ่นใหม่ จ.ขอนแก่น เพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองออร์แกนิค

เกษตรกรรุ่นใหม่ใน จ.ขอนแก่น เพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองแบบออร์แกนิค หวังให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเต็มตัว โดยมีกลไกของ ก.เกษตรฯ หลายส่วนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จ

ทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ต่อยอดสมุนไพรท้องถิ่น

ตัวอย่างทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ นำพืชสมุนไพรในท้องถิ่นแปรรูปเพิ่มมูลค่า โดย ธ.ก.ส.เข้ามามีส่วนช่วยต่อยอดผลิตภัณฑ์และขยายตลาด

เกษตรออนไลน์ผ่านมือถือ รดน้ำง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัส

เกษตรกรรุ่นใหม่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรมาเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ทำเกษตรออนไลน์ นำระบบ I.O.G มาใช้กับการจัดการในสวน ผ่านโทรศัพท์มือถือ เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส

นายกฯ เดินหน้าโครงการพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ ตั้งเป้าผลิตปีนี้ 3,280 ราย

นายกฯ พอใจโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ตั้งเป้าเดินหน้าผลิตปีนี้ 3,280 ราย เน้นประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ผสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดต้นทุน เพิ่มรายได้

1 2