fbpx

อังกฤษปกป้องข้อตกลงความมั่นคงสหรัฐ-ออสเตรเลีย

รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษกล่าวปกป้องข้อตกลงความมั่นคงไตรภาคีกับสหรัฐและออสเตรเลียว่า จะช่วยให้อังกฤษปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และอาจช่วยสร้างงานใหม่อีกมากมาย

ออสเตรเลียเคยคุยกับฝรั่งเศสแล้วว่ากังวลข้อตกลงเรือดำน้ำ

ออสเตรเลียเผยว่า เคยหยิบยกความกังวลเกี่ยวกับข้อตกลงซื้อเรือดำน้ำจากฝรั่งเศสขึ้นหารือกับฝรั่งเศสมาหลายปีแล้ว ก่อนที่จะประกาศยกเลิกข้อตกลงไปเมื่อสัปดาห์ก่อน