fbpx

มาเลเซียอนุมัติใช้วัคซีนของคังซีโน-J&J เป็นกรณีฉุกเฉิน

มาเลเซียประกาศอนุมัติแบบมีเงื่อนไขในการใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของคังซีโน ไบโอโลจิกส์ บริษัทเวชภัณฑ์ของจีน และวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน บริษัทเวชภัณฑ์ของสหรัฐเป็นกรณีฉุกเฉิน

เกาหลีใต้อนุมัติใช้วัคซีนโควิดของโมเดอร์นา

เกาหลีใต้อนุมัติใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของโมเดอร์นา อิงค์ ในขณะที่รัฐบาลพยายามเร่งรัดโครงการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน