fbpx

กรมบัญชีกลางแจงการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พ.ย.-ธ.ค.64

โฆษกกรมบัญชีกลางแจงการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พ.ย. – ธ.ค. 64 หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวันเวลาราชการ

กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้รับเหมามีสิทธิยื่นข้อเสนอหน่วยงานรัฐ

กรมบัญชีกลางเดินหน้า ประกาศรายชื่อผู้รับเหมา  มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 9 จำนวน 101 ราย

กรมบัญชีกลาง เร่งประกาศรายชื่อผู้รับเหมาก่อสร้าง

กรุงเทพฯ 19 ต.ค.- กรมบัญชีกลาง  เร่งพิจารณาคุณสมบัติผู้รับเหมาก่อสร้าง  เพื่อยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  173 ราย เดินหน้ารับเหมา ร่วมขับเคลือน

แจงข่าวข้าราชการ พม. ยักยอกเงิน ไม่เคยเป็นบุคลากรกรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลางชี้แจงกรณีข่าวข้าราชการ พม. ยักยอกเงินกลุ่มเปราะบาง ไม่เคยเป็นบุคลากรกรมบัญชีกลาง

3ก.ย.นี้กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพกลุ่มสูง 60 ปี

กรุงเทพฯ 1 ก.ย.- 3 ก.ย. 64 กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ตกเบิก ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กรมบัญชีกลางกำหนดแนวเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล เสี่ยง- ติดเชื้อโควิด 19

กรมบัญชีกลางกำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีเสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด 19 ให้สอดคล้องกับการให้บริการในปัจจุบัน

กรมบัญชีกลาง แจงโครงการได้รับยกเว้นค่าปรับช่วงโควิด-19

กรมบัญชีกลางแจงโครงการได้รับยกเว้นค่าปรับการจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ช่วงโควิด-19 ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ยอมรับหากค่าปรับเกิน 25% ไม่ได้รับการยกเว้น

กรมบัญชีกลางซ้อมความเข้าใจ การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

กรุงเทพฯ 1 ก.ค.-อธิบดีกรมบัญชีกลางเตรียมซักซ้อมความเข้าใจ ความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณปี 65

กรมบัญชีกลางเผยผลการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมบัญชีกลางบเผยผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม ไตรมาส 2 ปี 64 ประหยัดงบประมาณได้ 4.8 หมื่น ลบ. เน้นย้ำ ! ความเชื่อมั่นระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

กรมบัญชีกลางอนุมัติผ่อนผัน การไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ

กรุงเทพฯ 9 มิ.ย.-กรมบัญชีกลางอนุมัติผ่อนผัน การไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เร็วขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

ศาลปกครองสูงสุดยืนเบรกประมูลรถไฟฟ้าความเร็วสูง แก่งคอย-กลางดง ปางอโศก-บันไดม้า

ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยืน เบรกจัดซื้อจัดจ้างโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงช่วงแก่งคอย-กลางดง และช่วงปางอโศก-บันไดม้า ชั่วคราว ชี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ที่จะคืนสิทธิให้บริษัท บีพีเอ็นพี จำกัด อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1 2 3 10