fbpx

กรมบัญชีกลางซ้อมความเข้าใจ การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

กรุงเทพฯ 1 ก.ค.-อธิบดีกรมบัญชีกลางเตรียมซักซ้อมความเข้าใจ ความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณปี 65

กรมบัญชีกลางเผยผลการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมบัญชีกลางบเผยผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม ไตรมาส 2 ปี 64 ประหยัดงบประมาณได้ 4.8 หมื่น ลบ. เน้นย้ำ ! ความเชื่อมั่นระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

กรมบัญชีกลางอนุมัติผ่อนผัน การไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ

กรุงเทพฯ 9 มิ.ย.-กรมบัญชีกลางอนุมัติผ่อนผัน การไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เร็วขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

ศาลปกครองสูงสุดยืนเบรกประมูลรถไฟฟ้าความเร็วสูง แก่งคอย-กลางดง ปางอโศก-บันไดม้า

ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยืน เบรกจัดซื้อจัดจ้างโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงช่วงแก่งคอย-กลางดง และช่วงปางอโศก-บันไดม้า ชั่วคราว ชี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ที่จะคืนสิทธิให้บริษัท บีพีเอ็นพี จำกัด อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย

กรมบัญชีกลางผ่อนคลายเกณฑ์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท

กรมบัญชีกลางผ่อนคลายเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรณีวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท สนับสนุนมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ เร่งผลักดันเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจ

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานรัฐ ครั้งที่ 2/2564

กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 2/2564 รวมทั้งสิ้น 246 ราย มุ่งเน้นความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สร้างมาตรฐานในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

ขรก.-ลูกจ้างเกษียณฯ ปี 65 ยื่นขอบำเหน็จบำนาญผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้

กรมบัญชีกลางย้ำให้ข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณฯ ปี 65 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

จ.ลพบุรี พบ 10 ราย ถูกเรียกคืนเบี้ยผู้สูงอายุ

จ.ลพบุรี พบผู้สูงอายุอีก 10 ราย ถูกกรมบัญชีกลางส่งหนังสือเรียกคืนเงินเบี้ยผู้สูงอายุพร้อมดอกเบี้ย เนื่องจากเป็นการรับซ้ำซ้อนจากกรณีบุตร สามีที่รับราชการแล้วเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่

ยายวัย 89 พร้อมคืนเงินเบี้ยคนชรา

“ยายบวน” วัย 89 ปี พร้อมลูกหลาน ยันจะหาเงินมาจ่ายเบี้ยคนชราที่ถูกเรียกย้อนหลังคืนทั้ง 84,400 บาท แต่ขอยืดเวลาจาก 1 ปี เป็น 20 เดือน

1 2 3 9