fbpx

“ชัชชาติ” ย่องเงียบลงพื้นที่แยกท่าพระซ้ำอีกรอบ

“ชัชชาติ” ติดตามปัญหาแยกท่าพระซ้ำอีกรอบ ประชาชนต่อคิวรอร้องทุกข์เพียบ พร้อมขอบคุณผู้รับเหมาแก้ไขปัญหาเหล็กกีดขวางทางเท้าทันที

คลังแจงคนละครึ่ง ยันดูแลทั่วถึงทุกกลุ่ม

กรุงเทพฯ 18 ธ.ค. – คลังชี้แจงประเด็นข้อวิจารณ์โครงการคนละครึ่ง ยันดูแลทั่วถึงทุกกลุ่ม สำนักงานเศรษฐกิจการคลังขอชี้แจงประเด็นข้อวิจารณ์โครงการคนละครึ่งว่า จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัว รัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินนโยบายเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการกระตุ้นและรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ เพื่อรักษาระดับและทิศทางของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องตลอด ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 และไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ซึ่งประกอบด้วย (1) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14 ล้านคน เพื่อช่วยเหลือเยียวยา เพิ่มกำลังซื้อ และลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มดังกล่าว เพิ่มเติมเดือนละ 500 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน จากเดิมที่ภาครัฐได้ช่วยเหลืออยู่แล้วประมาณ 2,000 บาทต่อเดือน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น วงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า 200/300 บาท/คน/เดือน วงเงินค่ารถ บขส. 500 บาท/คน/เดือน วงเงินค่ารถไฟ 500 บาท/คน/เดือน เป็นต้น (2) โครงการคนละครึ่ง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน […]

หาบเร่แผงลอยจี้นายกฯ ยกเลิกนโยบายคืนทางเท้าให้ประชาชน

เครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นำกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เรียกร้องนายกฯ ยกเลิกนโยบายคืนทางเท้าให้กับประชาชน และให้คืนพื้นที่ค้าขายให้กลุ่มหาบเร่ เพื่อให้กลับมาค้าขายได้ตามเดิม

คน กทม. ระอาปัญหาหาบเร่-แผงลอยกีดขวางบนทางเท้า

วันนี้คน กทม.ฝั่งทิศใต้ร่วมกันชำแหละสภาพปัญหาในพื้นที่ผ่านสมาชิก สนช. โดยเฉพาะปัญหาความไม่สะอาด ไม่เป็นระเบียบของหาบเร่ แผงลอยบนทางเท้า