fbpx

ตรวจสอบหอพัก 900 แห่ง ย่านลาดกระบังรุกฟลัดเวย์ (ตอน 1)

ในพื้นที่เขตลาดกระบัง พบการดัดแปลงบ้านอยู่อาศัยเป็นอาคารหอพักสูง 12 เมตร และสร้างในพื้นที่ฟลัดเวย์กว่า 900 แห่ง ซึ่งจะส่งผลกระทบและกีดขวางระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก

เร่งจัดการหอพักตามพ.ร.บ.หอพักใหม่

ผู้ประกอบการหอพักนักศึกษา พร้อมปรับตัวพัฒนาคุณภาพตามตามพ.ร.บ.หอพักใหม่ ขณะที่ภาครัฐเร่งผลักดันกฎหมายลูกเพื่อให้พ.ร.บ.นี้มีผลบังคับใช้สมบูรณ์โดยเร็ว

1 2 3 4