fbpx

สิงคโปร์ระบุวัคซีนโควิดที่ใช้ไม่มีหลักฐานทำให้หัวใจวาย

สิงคโปร์ระบุว่า ยังไม่พบผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของไฟเซอร์/ไบโอเอนเทคและโมเดอร์นาที่มีอาการหัวใจวายหรือหลอดเลือดสมองตีบในจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้น