fbpx

ครม. รับทราบรายงานสัดส่วนหนี้สาธารณะตามมาตรา 50

ครม. รับทราบรายงานสัดส่วนหนี้สาธารณะตามมาตรา 50 โดยหนี้สาธารณะต่อจีดีพีอยู่ที่ร้อยละ 60.58 ภายใต้ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง

สบน.ยันหนี้สาธารณะยังไม่เสี่ยงล้มละลาย

สบน. ยืนยันระดับหนี้สาธารณะยังไม่เสี่ยงล้มละลาย  เดินหน้าจัดแผนบริหารหนี้ 5 ปี  รองรับลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 840,000 ล้านบาท ความสามารถชำระหนี้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

“อาคม” ชี้ยอดหนี้สูงเพราะต้องใช้เงินสู้วิกฤติโควิด

“อาคม” ชี้ยอดหนี้สูง เพราะต้องใช้เงินสู้วิกฤติโควิด ยืนยันรัฐบาลหาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สาธารณะมาโดยตลอด

หวั่นนำเงินกู้ไปใช้ไม่โปร่งใส

นักวิชาการ วอน รัฐบาลคำนึงปัญหาความเหลื่อมล้ำ- ความเสมอภาคของแรงงานนอกระบบฯ ก่อนกู้เงิน 7 แสนล้านบาทรับมือโควิด ชี้ ยังไม่เห็นแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน อาจสร้างหนี้สาธารณะเพิ่ม หวั่นเงินกู้ถูกนำไปใช้แบบไม่โปร่งใส

ครม. รับทราบสัดส่วนหนี้สาธารณะ ร้อยละ 49.34 ต่ำกว่ากรอบ มั่นใจบริหารได้

ครม. รับทราบสัดส่วนหนี้สาธารณะ ร้อยละ 49.34 ต่ำกว่ากรอบกำหนดที่ร้อยละ 60 มั่นใจอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่กำหนด

ธปท. ชี้แจงความเข้าใจผิดเรื่องหนี้สินของ ธปท. 6 ล้านล้านบาทไม่ใช่หนี้สาธารณะ

ธปท. ชี้แจงความเข้าใจผิดเรื่องหนี้สินของ ธปท. 6 ล้านล้านบาท ไม่ใช่เป็นหนี้สาธารณะที่จะเป็นภาระต่อผู้เสียภาษี

1 2