fbpx

รัสเซียฉีดวัคซีน “สปุตนิก ไลต์” ให้ประชาชนเป็นวงกว้าง

รัสเซียเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่พัฒนาขึ้นเป็นขนานสี่ชื่อ สปุตนิก ไลต์ ให้แก่ประชาชนเป็นวงกว้างในวันนี้