fbpx

ความเข้าใจวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 3

ความกังวลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ สายพันธุ์เดลตาที่แพร่ระบาดได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น และอาจส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงมีการตั้งคำถามถึงประเด็นการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ที่จะมีประสิทธิภาพช่วยในการป้องกันเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นหรือไม่

สหรัฐเบรกวัคซีนไฟเซอร์ ยังไม่ต้องฉีดเข็ม 3

เอฟดีเอ-ซีดีซี ของสหรัฐฯ เบรกไฟเซอร์ ขอใช้วัคซีนเข็มที่ 3 ยันยังไม่ใช้ตอนนี้ พร้อมระบุว่าทางการอยู่ระหว่างศึกษาวิจัยว่าวัคซีนเข็มที่ 3 มีความจำเป็นหรือไม่

นพ.อุดม รับสายพันธุ์เดลตาทำประสิทธิภาพวัคซีนลดลงทุกตัว

รองประธานที่ปรึกษา ศบค.รับสายพันธุ์เดลตามาแรง ทำให้ประสิทธิภาพวัคซีนลดลงทุกตัว ทำให้ไม่สามารถป้องกันโรคได้ 100%ไม่ใช่วัคซีนไม่ดีแต่เพราะสายพันธุ์ที่เปลี่ยนไป