fbpx

รถไฟขบวนพิเศษนำผู้ป่วยโควิดชุดแรกถึงอุบลฯ แล้ว

รถไฟขบวนพิเศษนำผู้ป่วยโควิด-19 ชุดแรก 22 คน เดินทางถึงบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี เรียบร้อยแล้ว ขณะที่ทางจังหวัดระดมเจ้าหน้าที่รับส่งต่อผู้ป่วยไปยังศูนย์ดูแลชุมชน

ททท. นำร่องท่องเที่ยววิถีใหม่โดยรถไฟขบวนพิเศษ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวจัดนำร่องการท่องเที่ยววิถีใหม่เดินทางโดยรถไฟขบวนพิเศษ เพื่อสร้างทางเลือก และฟื้นความเชื่อมั่นด้านท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ