fbpx

สหรัฐผลักดันให้ยูเอ็นลงโทษเกาหลีเหนือเพิ่มมากขึ้น

สหรัฐกำลังผลักดันคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้ใช้มาตรการลงโทษเกาหลีเหนือเพิ่มมากขึ้นจากกรณีที่เกาหลีเหนือ รื้อฟื้นการทดสอบยิงขีปนาวุธทิ้งตัว ด้วยการห้ามการส่งออกยาสูบและลดการส่งออกน้ำมันครึ่งหนึ่งไปยังเกาหลีเหนือ พร้อมกับขึ้นบัญชีดำกลุ่มลาซารัส ซึ่งเป็นกลุ่มแฮกเกอร์

ผู้ว่ายาสูบชี้แจงข่าวเรื่องการออกจำหน่ายบุหรี่ราคาถูก

ผู้ว่าการ ยสท. ชี้แจงข่าวเรื่องการออกจำหน่ายบุหรี่ราคาถูก ยืนยัน ยสท.ไม่มีนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะออกบุหรี่ราคาต่ำ เพื่อให้คนไทยสูบเพิ่มขึ้น แต่อยากขอให้รัฐบาลมีมาตรการขั้นเด็ดขาดปราบปรามบุหรี่ปลอม-บุหรี่เถื่อน

วางกรอบเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้า

คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ เห็นชอบข้อเสนอ ที่ให้มีการวางกรอบแนวทางเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้า

เผยจำนวนผู้สูบบุหรี่ลดลงแต่ยังคงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เสียชีวิต

องค์การอนามัยโลกกล่าววันนี้ว่า จำนวนประชากรทั่วโลกที่สูบบุหรี่มีจำนวนลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสตรี

1 2